Skip to main content

Palliativ enhed

Palliativ enhed yder specialiseret palliativ indsats til patienter med uhelbredelig, livstruende sygdom, med komplekse palliative problemstillinger uafhængigt af diagnose.

Behandlingen foretages af et tværfagligt team der består af læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, socialrådgivere, psykologer, præst og frivillig koordinator.

Der er i de kliniske funktioner fokus både på fysiske, psykiske, sociale samt eksistentielle problemstillinger hos både patient og pårørende.

Palliativ enhed har udover de kliniske funktioner ansvar for udvikling og forbedring af palliativ indsats gennem undervisning, udviklings- og forskningsprojekter både i primær- og sekundærsektoren.

Ønsker du at høre mere om vores aktuelle forskning i Palliativ Enhed, så kontakt da én af vores dygtige forskere i afdelingen

Sidst opdateret: 20.10.2023