Skip to main content

Forskningsstrategi

Forskning er en kerneopgave for onkologisk afdeling. Formålet er at kunne tilbyde vores patienter den bedste behandling. Ved behandling forstår vi hele det tværfaglige forløb, patienten oplever i onkologisk afdeling. Patienten er i centrum og vil aktivt blive involveret i den patientnære forskning. Patienter og pårørende har været inddraget i udarbejdelsen af den eksisterende forskningsstrategi. Onkologisk afdeling prioriterer 5 forskningsområder: Patient- og pårørende inddragelse, præcisionsmedicin, strålebehandling med MR-accelerator, og ældre kræftpatienter (AgeCare). Endelig forskes der i en række andre områder relateret til behandlingen i afdeling R, som er nærmere beskrevet under de enkelte diagnosespecifikke teams.

I OUHs forskningsstrategi er det en målsætning, at forskningskompetencer hos alle fagdiscipliner skal anvendes og styrkes. Det er ønskeligt, at forskere i kombinationsstillinger, uanset fagdisciplin, fungerer som mediatorer af koblingen mellem klinik og forskning. Denne dobbeltrolle er hensigtsmæssig med hensyn til at styrke formidlingen af forskningsresultater og erfaringer mellem forskningsmiljøerne og klinisk praksis. En vigtig rolle som forsker med klinisk virke er at fungere som rollemodel og inspirator for fremtidige klinikere og forskere.

I klinisk forskning bør implementering/nyttiggørelse af resultater indgå allerede i planlægnings-fasen af et forskningsprojekt. Den kliniske forsker bør gennemtænke, hvordan et forskningsresultat – positivt eller negativt – kan komme patienterne til gavn. Onkologisk afdeling vil have fokus på at såvel forskningsresultater, som opnås i egen afdeling, som forskningsresultater, der rapporteres fra udlandet, bliver kommunikeret og hvis relevant implementeret i klinisk praksis.

Forskningsstrategi

Download pdf filen og læs mere om den overordnet forskningsstrategi på Onkologisk afdeling

Sidst opdateret: 20.10.2023