Skip to main content
DA / EN

Frontlinjecenteret ICiTox

ICiTox (etableret i 2022) er det første forskningscenter i Danmark, der har som primære formål, specifikt at forske i bivirkninger udløst af immunterapi, for derigennem at kunne tilbyde vores patienter en forbedret håndtering og behandling af de alvorlige og livstruende følger, der kan være til deres kræftbehandling. På trods af de meget alvorlige bivirkninger, er der indtil videre sparsom forskning på området.

ICiTox forener forskere nationalt og internationalt samt på tværs af faglige discipliner. Det sker igennem projekter i seks work packages, hvor der trækkes tråde til 11 afdelinger/enheder på OUH/SDU, samt til nationale og internationale centre. Der er udarbejdet en fremadskuende 5-års plan for ICiTox, hvor to ph.d.-projekter er søsat i 2022. ICiTox har ambitiøse mål. Vi sigter mod at generere data på højt internationalt niveau, og med en generaliserbarhed der vil kunne ændre den kliniske praksis på området. Igennem et stærkt netværk vil vi udbrede ny viden, og på den måde sikre at patienterne får en optimeret diagnostik, behandling og opfølgning på internationalt niveau.


Funding:

ICiTox projekter gennemføres som investigator initierede studier med ekstern funding. Der er givet bevillinger fra følgende fonde:

  • OUH Frontlinjecenter 2022
  • Region Syddanmark Ph.d.-puljen
  • OUH Ph.d.-fonden
  • Ingeniør K.A. Rohde og hustrus legat
  • Knæk Cancer 2022
  • NEYE Fonden
  • Novo Nordisk Fonden

Sidst opdateret: 15.05.2023