Skip to main content
DA / EN

Gymnasieelever og deres generationskammerater er i mange henseender usædvanligt bevidste om klimaændringernes indvirkning på deres personlige liv (og fremtid) sammenlignet med tidligere generationer af unge. Gymnasieeleverne (og andre unge) lever i en tid, hvor konsekvenserne af kulstofemissioner er stadig sværere at ignorere for politikere og regeringer. Som følge heraf kan denne generation føle sig særligt ignoreret eller marginaliseret af institutioner, der formodes at repræsentere deres interesser. For eksempel viste en nylig undersøgelse fra Bath University i 10 lande, at næsten 60 % af de unge (i alderen 16-25) er meget bekymrede for klimaændringer, og to tredjedele bemærkede, at de føler sig triste, bange og ængstelige, når de tænker på fremtiden. (Hickman et al., 2021).

Samtidig er "Øko-stress", der er forårsaget af klimaændringer, først nu begyndt at blive dokumenteret (Usher, 2019). Det tyder på, at der skal arbejdes mere for ikke kun at forstå dette fænomen, men også for at give unge mennesker mulighed for at udtrykke deres bekymringer.

Climate Future Fiction giver gymnasieelever en mulighed for kreativt at udtrykke deres delvist ubevidste bekymringer, håb og ængstelse vedrørende klimaændringer (og deres mulige indvirkning på deres individuelle fremtid). De deltagende gymnasieklasser vil som en del af et undervisningsforløb i engelsk lave skriveøvelser inden for genren cli-fi, hvor de først skal skrive flash fiction og dernæst omarbejde dem til noveller. Forskerne vil herefter få adgang til elevernes produkter, som de kan anvende i deres forskning.

Forskerne inviterer også eleverne med ind i forskningsprocessen og underviser dem i, hvordan novellerne kan blive analyseret med henblik på at finde de unges forestillinger om klimaforandringerne og deres betydning for fremtiden. Eleverne præsenterer efterfølgende deres fund for forskerne til et afslutningsevent på SDU.

Climate Future Fiction kombinerer dermed gymnasieundervisning og forskning med det formål at belyse og sætte fokus på unges klimaforestillinger.

I efteråret 2022 deltog fire gymnasier med i alt syv klasser i et pilotprojekt, der havde til formål at teste projektets bæredygtighed og mulighed for at opskalere undervisningsforløbets deltagerantal fremadrettet.

I efteråret 2023 deltager fem gymnasier med i alt seks klasser i projektets 2. pilot, som har til formål at finpudse dataindsamlingen og justere ud fra sidste års tilbagemeldinger.

De deltagende forskere er:

• Bryan Yazell,
Associate Professor, Department of Language, Culture, History and Communication, VIP, SDU Climate Centre, VIP, Danish Institute for Advanced Study


• Patricia Wolf,
Full Professor at the Center for Integrative Innovation Management at the Department of Business and Management at SDU in Odense. She leads the Climate Elite Center “PACA” at the Faculty of Social Science at SDU. 

• Karl Attard,
Assistant Professor of Marine Science at the University of Southern Denmark and a fellow at the Danish Institute for Advanced Study. 

Projektet koordineres af SDU’s Videnscenter for Citizen Science:
• Line Laursen Corydon, Informationsspecialist, Syddansk Universitetsbibliotek, SDU Citizen Science
Mette Fentz Haastrup, Gymnasiekoordinator, Syddansk Universitetsbibliotek, SDU Citizen Science
• Thomas Kaarsted, Souschef, Syddansk Universitetsbibliotek, SDU Citizen Science

For yderligere spørgsmål kontakt:
• Line Laursen Corydon (linel@bib.sdu.dk)

Referencer:
Hickman, C. et al.
(2021). Young people's voices on climate anxiety, government betrayal and Moral injury: a global phenomenon. The Lancet (preprint). DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3918955
Usher K, Durkin J, Bhullar N. (2019). Eco
anxiety: How thinking about climate changerelated environmental decline is affecting our mental health. Int J Mental Health Nursing, 28:1233-1234. DOI:https://doi.org/10.1111/inm.12673

Sidst opdateret: 22.01.2024