Skip to main content
DA / EN

Ny teknologi bringer forskere tæt på oldtidens mennesker

Hvad er den klassiske arvs rolle i opbygningen af moderne, plurale, mangfoldige europæiske identiteter?
For at besvare dette spørgsmål vil konsortiet Fra antikken til samfund: gentænkning af klassisk arv gennem borgerhumaniora (AntCom) uddanne en ny generation af 10 højtuddannede kulturarvsforskere, der ruster dem til at udnytte potentialet i den digitale omstilling samt til at tage fat på de professionelle og samfundsmæssige udfordringer, som det medfører.

AntCom prioriterer både åben videnskab (Citizen Humanities) og innovative kuratoriske teknikker (Multi- og Hyperspectral Imaging) for at skabe en dynamisk udveksling mellem forskere og samfund. AntCom vil skabe en kohorte af højt kvalificerede fagfolk, der er i stand til at restituere arv tilbage til fællesskaber gennem fællesskaberne og opbygge mere komplette, bæredygtige fortællinger og hukommelsespraksis om Europas klassiske fortid.

Gennem et udvalg af meningsfulde casestudier fra liminale områder, hvad enten de er sproglige, geografiske eller kulturelle, bestræber AntCom sig på at bringe nye håndgribelige (manuskripter) og immaterielle (sproglige, mundtlige, rituelle) beviser frem i lyset, hvilket har en indvirkning på det videnskabelige samfund og bidrager til at ændre borgernes opfattelse af og engagement i deres arv.

 

Forskningen vil fokusere på:

• Engagement med klassisk arv i Danmark (SDU fragmentsamling, Rigsarkivet)

• Palimpsest-samlingen i Biblioteca Capitolare i Verona, Europas ældste bibliotek, der stadig er i drift

• Populære læsninger af den trojanske legende i hele Europa

• Mundtlige traditioner for de mindretal, der taler Griko-dialekt (en dialekt af græsk) i det sydlige Italien

• Monumental, tekstuel, mundtlig arv og folkelig fromhed fra fiskersamfundene i Galicien.

 

Et konsortium af 4 universiteter – Syddansk Universitet, Universitetet i Verona, Universitetet i Salento og Universitetet i Santiago de Compostela – og 8 associerede partnere, AntCom opererer inden for tre hovedforskningsområder 1. Manuskriptarv, 2. Sproglig arv, 3. Rituel og fortællende arv.

AntCom vil give stipendiater færdigheder og træning til at lede kulturarvsforskning i Europa og være beskæftigelsesegnet i kuratoriske institutioner, videnskabskommunikation, industriel billeddannelse og turisme.

 

SDU Citizen Sciences rolle er at afholde en række ph.d.-seminarer.

1. GRUNDLÆGGENDE: MOD EKSTREM CITIZEN SCIENCE

a. Borgervidenskabsteorier

b. Typer af borgervidenskab

c. Cases og eksempler

2. OVERFØRBARE FERDIGHEDER I PRAKSIS: CITIZEN HUMANITIES

a. Interessenter

b. Co-design & Sensemaking

c. Fællesskabsudvikling

d. Kommunikation i Citizen Science

e. FAIR data og databehandling

f. Digitale fællesskaber

g. Videnskabelig læsefærdighed

h. Relevante SDU CS-forskningssager (projekter)

3. CITIZEN SCIENCE: ENGAGEMENT I HUMANITIES

a. Videnskabelig crowdsourcing i praksis

b. CS online fællesskaber og platforme

c. Hvordan man engagerer sig og bygger digitalt

d. Sådan indsamles data (forskellige SDU-eksempler)

 

Ansvarlig:

Jacob Buur buur@sdu.dk og Thomas Kaarsted thk@bib.sdu.dk

PI: Aglae Pizzone pizzone@sdu.dk

Sidst opdateret: 23.12.2022