Skip to main content
DA / EN

Active Living Lab - Pilotprojekt

Formål
Formålet med projektet er at udvikle et koncept, hvori læring opnås gennem bevægelse og på baggrund af bevægelsen skabes data, som anvendes til forskning. Derudover skabes et tværfagligt samarbejde som kan bidrage til udviklingen af Campus Odense og Active Living Lab fremadrettet.

Mål

  • At udvikle bevægelseslaboratoriet med kobling af bevægelse og STEM
  • At udvikle forløb og aktiviteter, der kan anvendes i Active Living Lab
  • At udvikle et samarbejde på tværs af institutioner med relevante fagpersoner
  • At udvikle fundament til en større ansøgning til f.eks. Novo Nordisk (Projektstøtte til naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer)

Målgruppe
Målet for dette projekt er at udvikle og afprøve et koncept for grundskolen. Dette koncept skal finde sted i Active Living Lab området som er en del af Campus Odense projekt, hvor flere samarbejdspartner involveret. Dog er der mulighed for at konceptet kan videreudvikles og anvendes fremadrettet til en bredere målgruppe.

Samarbejdspartnere
Projektets samarbejdspartnere vil være relevante medarbejdere på SDU, UCL, UC syd, Syddansk Sundhedsinnovation, Active Living Lab, Campus Odense og evt. øvrige aktører, der har interesse i og kompetencer indenfor området.

Konceptet
Konceptet som skal skabe rammerne for læring, bevægelse og data for elever i grundskolen er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt. Dette vil ske på baggrund af yderligere indsamling af viden, om de specifikke kriterier som er opsat for konceptet, møder med relevante nøglepersoner, workshops med eksperter og workshops med målgruppen med fokus på vidensdeling og idegenerering.

Kriterier
Konceptet udvikles med henblik på at skabe bevægelse og interaktion mellem grundskoleelever, Active Living Lab og lærings elementer fra STEM. Hertil involveres målgruppen og centrale aktører i idégenererings og udviklingsfasen gennem workshops og tests.

Finansiering og budget
Projektet finansieres med 75.000 kr. fra SUND og 50.000 kr. fra basismidlerne. Herudover bidrager Campus Odense/Active Living med 50.000 kr. Udgifterne til projektet er løn til videnskabelige assistenter og studentermedarbejdere samt udgifter til udstyr, rekvisitter, tryk, anlæg mm.

Tidsplan:

Okt.:                  Indsigt og vidensgrundlag, samt identifikation af muligheder og begrænsninger

Nov.:                 Viden og idegenerering gennem workshops med involvering af eksperter og børn

Dec./jan.:         Konceptafklaring, udarbejdelse af prototype og test

Sidst opdateret: 19.07.2022