Skip to main content
DA / EN

Ledige Postdocs og Ph.D. stillinger

Fem ledige stillinger i forbindelse med COORDICY projektet.

I forbindelse med det netop opstartede projekt COORDICY søger Center for Energy Informatics Postdocs og Ph.D.'ere til fem ledige stillinger. Alle fem stillinger er for en treårig periode med opstart i juni 2015.

COORDICY er et dansk-amerikansk tværdisciplinært forskningsprojekt om IKT-drevet forskning og innovation i energieffektive bygninger, der samler universiteter, GTS Institutter samt offentlige- og private partnere i en fælles forskningsindsats. 

CFEI søger energiske og dynamiske kandidater, som i tæt samarbejde med den øvrige projektgruppe kan bidrage til udviklingen af en heldhedsorienteret ICT-fokuseret metodologi, der leverer værktøjer til benchmarking, stryring og diagnosticering af bygningers energiforbrug med det formål at kunne optimere bygningers drift i forhold til deres oprindelige design uden at gå på kompromis med bygningskomforten.

Ledige stillinger:

Alle stillinger har ansøgningsfrist 30. april 2014 og ønskes besat så vidt muligt med opstart fra 1. juni 2015.

Læs mere om de ledige stillinger på SDU's hjemmeside.
Ansøgninger skal indsendes via SDU's elektroniske ansøgningsskema, som findes under den enkelte stilling. Læs vejledningen "Sådan søger du en stilling på SDU", inden du søger.

Redaktionen afsluttet: 02.03.2015