Skip to main content
DA / EN

Barselsvikar for Heidi Maglekær Jensen

Sanne Terp Nielsen er ny AC Fuldmægtig og erstatter Heidi Maglekær Jensen under hendes barsel.

Center for Energy Informatics har ansat Sanne Terp Nielsen som AC Fuldmægtig pr. 5. januar 2015.
Sanne kommer fra en stilling som Marketingkonsulent ved H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S og tiltræder som barselsvikar for Heidi Maglekær Jensen.

Kontakt:
AC Fuldmægtig Sanne Terp Nielsen - E-mail: satn@mmmi.sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 06.01.2015