Skip to main content

Årsrapport

Årsrapporten er centerledelsens værktøj til at afrapportere centerets aktiviteter og opnåelse af resultater og milepæle. Den bruges internt som afrapporteringsmåde til centerets koordinationsråd, der har det overordnede strategiske ansvar for centeret (se Om centeret) og gøres offentligt tilgængelig på vores hjemmeside på denne side. Første årsrapport udgives januar 2021 og rapporterer for 2020.

Sidst opdateret: 06.05.2022