Skip to main content
DA / EN

Forskningsområder

På afdelingen forskes der på et højt internationalt niveau indenfor området cancer og immunsystemet ved hjælp af innovativ molekylær og biomedicinsk teknologi for at øge forståelsen af mekanismer for opståen af vigtige sygdomme og medvirke til at udvikle nye og mere individualiserede behandlinger.

Om Cancer og Inflammationsforskning

På afdelingen forskes der på et højt internationalt niveau indenfor området cancer og immunsystemet ved hjælp af innovativ molekylær og biomedicinsk teknologi for at øge forståelsen af mekanismer for opståen af vigtige sygdomme og medvirke til at udvikle nye og mere individualiserede behandlinger.

Afdelingen står som brobygger mellem de klinisk orienterede miljøer ved Odense Universitetshospital og de mere basalt orienterede miljøer ved Det Naturvidenskabelige Fakultet. Forskningen formidles i højt estimerede internationale tidsskrifter, til sundhedssektoren og bredt til det omliggende samfund. Afdelingen underviser læge-, kiropraktor- og biomedicinstuderende i basale biomedicinske fag, herunder immunologi, molekylær- og cellebiologi og cancerbiologi.

Mission

  • At forstå og udvikle optimale individualiserede behandlingsstrategier og kurere cancer- og inflammationssygdomme.

Vision

  • At udvikle nye innovative strategier for diagnose og behandling af kræft og inflammationssygdomme.
  • At positionere afdelingen blandt toppen af internationale ledende centre for cancer- og inflammationsforskning.

        

Oversigt over vores forskere og forskningsgrupper

Se igangværende ph.d.-projekter

Sidst opdateret: 24.05.2024