Skip to main content
DA / EN

Klinisk Anæstesi

   

Projekt:

CLOTCH (Clonidine for Tourniquet-related Pain in Children):  A pilot study

 

Formål /undersøgelsespørgsmål:

Formålet med forsøget er at undersøge, om clonidin mindsker opioid-forbruget hos børn, som opereres med brug af blodtomhed på arme og/eller ben. Derudover undersøges forekomst af opvågningsdelir, varighed af ophold på opvågningen, intensiteten af smerter vurderet på enten FLACC- eller VAS-score afhængigt af barnets alder

Status:

Februar 2021


Godkendt

Dataindsamling

Manuskript

Publicering

 

Lokal ansvarlig:

PI: Nicola G. Clausen

SI: Tom G. Hansen

 

Involverede afsnit/ptt.:
O-anæstesi, COPA 

 

Samarbejdspartnere:

Ortopædkirurgisk Afdeling O

 

Projekt:

Distraction during needle-procedures in children: Virtual reality versus smartphone or tablet

Formål /undersøgelsespørgsmål:

Randomiseret studie. Interventionsgruppe: Afledning med VR briller mens der anlægges iv-adgang. Kontrolgruppe: Afledning med spil på 2D device (smartphone/ipad) efter eget valg mens der anlægges iv-adgang. I begge grupper forbehandles passende hudområde med EMLA eller AMETOP.

Status:

 September 2020      
 Godkendt  Dataindsamling  Manuskript  Publicering 
 
Lokal ansvarlige:

 

Involverede afsnit/ptt.:

U-anæstesi/Neurokirurgisk Ambulatorium

Samarbejdspartnere:

Søren Walther-Larsen, RH

 

Projekt:

My Course" (Mit Sygehus) as a Health Technology Tool to identify Patients with a weak "Sense of Coherence" prior to Anesthesia and Surgery

 

Formål /undersøgelsespørgsmål:

Status:

Februar 2021

       
Godkendt  Dataindsamling  Manuskript  Publicering 

 

Lokal ansvarlig:

SI: Dorthe Hasfeldt-Hansen

SI: 

 

Involverede afsnit/ptt.:

O-anæstesi/100

 

Samarbejdspartnere:

Afd. O

 

Projekt:

OPRMI (Opioid Receptor My-1)

 

Formål /undersøgelsespørgsmål:

Undersøge effekten af kendte genvarianter i organisk kation transporter 1 (OCT1) på effekten af morfin efter stor kirurgi. 

 

Status:

Februar 2021 igang med manus

       
Godkendt  Dataindsamling  Manuskript  Publicering 

Lokal ansvarlig:

SI: Stine Zwisler

SI:  Ida Berglund Kuhlmann

 

Involverede afsnit/ptt.:

A-anæstesi/ca. 80

 

Samarbejdspartnere:

Farmakologi
Klinisk Farmakologi og farmaci, SDU

 

Projekt:

Postoperative agitation in paediatric outpatiens - a randomized clinical trial with heart frequence variability and EEG monitoring

 

Formål /undersøgelsespørgsmål:

Undersøge om man ved hjælp af monitorering af hjertefrekvensvariabilitet eller hjernebølgeaktivitet under anæstesien, kan reducere børnenes utilpashed når de vågner efter anæstesien.

 

Status: 01-02-2021

       
Godkendt  Dataindsamling  Manuskript  Publicering 
 

 

Lokal ansvarlig:

SI: Line Gry Larsen

 

Involverede afsnit/ptt.:

COPA/90

 

Samarbejdspartnere:

Aabenrå Sgh.

 

Projekt:

Propofol and Thiopental: a dose-finding study for intravenous induction of anaesthesia in neonates

 

Formål /undersøgelsespørgsmål:

Det primære formål med undersøgelsen er at identificere de effektive anæstesiinduktionsdoser af Propofol og Thiopental hos neonatale patienter i forskellige gestations- og postnatale aldre. Det sekundære formål er at evaluere den farmakodynamiske virkning af induktionsdoserne på den systemiske og den cerebrale cirkulation.

 

 

Ansvarlig:

PI: Tom G. Hansen

SI: 

 

Involverede afsnit/ptt.:

 

 

Samarbejdspartnere:

 

 

Projekt:

READ-ASV, Phase 2, CID 027 (Registry on the Treatment of Central and Complex Sleep-Disordered Breathing with Adaptive Servo-Ventilation)

 

Formål /undersøgelsespørgsmål:

Internationalt multicenter studie. Fase 1 og 2. Inklusion af ca. 1,5 pt./md. Der forventes inklusion af 50 ptt. fra OUH.  Spørgeskemaundersøgelse afdækker ændringer af livskvalitet ved anvendelse af  Adaptiv Servoventilation i hjemmet. 

 

Status:

       
 Godkendt  Dataindsamling  Manuskript  Publicering

Lokal ansvarlig:

SI: Michael Sprehn

SI: 

Involverede afsnit/ptt.:

Respirationscenter/Neurokirurgisk Afd. 

 

Hvor udgår projektet fra:

Det kliniske forskningsinstitut München, Tyskland

Samarbejdspartnere:

Internationalt Multicenterstudie

 

Projekt:

RECIPE ( Paracetamol, ibuprofen og dexamethason i forskellige kombinationer til behandling af smerter efter hofteoperation - Et randomiseret og placebo-kontrolleret multicenterforsøg

 

Formål /undersøgelsespørgsmål:

Undersøgelse af smertestillende virkninger og sikkerhed ved kombinationen af paracetamol, ibuprofen og dexamethason versus enhver kombination af to af lægemidlerne hos patienter, der gennemgår total hoftealloplastik.

Status: 

Februar 2021

       
Godkendt  Dataindsamling  Manuskript  Publicering 

 

Lokal ansvarlig:

SI: Peter Lindholm

SI: 

Hvor udgår projektet fra:

Sjællands Universitetshospital Køge

Web:  RECIPE

Involverede afsnit/ptt.:

Anæstesiafsnit O/8

 

Samarbejdspartnere:

Anæstesiologiske og ortopædkirurgiske afdelinger på
OUH (inkl. Svendborg), Næstved Sygehus, Bispebjerg  Hospital, Gentofte Hospital,  Nordsjællands Hospital, Hillerød

 

Projekt:

SHINE (Shock-induceret endotheliopati)

 

Formål /undersøgelsespørgsmål:

Multicenter, prospektivt, randomiseret, dobbeltblindet placebokontrolleret, klinisk studie, der undersøger effekten af infusion af PGI2 (1 ng/kg/min) eller placebo i 48 timer på udvikling af multiorgansvigt, defineret som antal ITA frie dage inden for 28 dage fra
indlæggelse hos voksne traumapatienter med blødningsshock.

 

 

Ansvarlig:

PI: Marlene Pall

SI: 

 

Involverede afsnit/ptt.:

O-anæstesi/220 

 

Samarbejdspartnere:

Afd. O

 

Projekt:

The effect of perioperative dexamethasone administration on postoperative pain in patients undergoing periacetabular osteotomy: A randomised double-blind, placebo-controlled trial (The PAODEX trial)

 

Formål /undersøgelsespørgsmål:

Perioperative administration of DXMT reduces postoperative morphine consumption compared to placebo after PAO in adults. 

Status:

08-02-2021

 

 Nov. 2020 Nov. 2020     
Godkendt  Dataindsamling  Manuskript  Publicering 

 

Lokal ansvarlig:

SI: Viktoria Lindberg-Larsen

SI: 

 

Involverede afsnit/ptt.:

Involving patients undergoing PAO due to symptomatic hip dysplasia (CE <25 grader) pr retroverted acetabulum (crossover and posterior wall sign).  Age ≥18 years. 

 

Hvor udgår projektet fra:

The Department of Orthopaedic Surgery, Odense University Hospital in Denmark

 

Samarbejdspartnere:

PAODEX is a single centre trial, conducted as a collaboration between the Department of Orthopaedic Surgery and the Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Odense University Hospital in Denmark. Assistance from Department of Rehabilitation and Department of Clinical Biochemistry.

 

Projekt:

VAM-IHCA (Vasopressin and Methylprednisolone for In-Hospital Cardiac Arrest)

Formål /undersøgelsespørgsmål:

Under et hjertestop står hjertet stille og kan derfor ikke pumpe blod rundt til kroppens organer. Formålet med behandlingen under hjertestop er derfor at få hjertet til at slå igen. Behandlingen består bl.a. af hjertemassage og evt. stød - dette betragtes som standardbehandling. Herudover gives der ifølge danske og internationale retningslinjer forskellige typer af medicin. Formålet med dette projekt er, at teste om behandling med yderligere to slags medicin kan hjælpe med at få hjertet til at slå igen, så flere kan overleve efter at have fået hjertestop på hospital.

Status: 

Juni 2018    

Godkendt

Dataindsamling

Manuskript

Publicering

 

Lokal ansvarlig:

SI: Søren Søberg Darling, afdelingslæge

SI: Stine Thorhauge Zwisler, overlæge, ph.d.

Involverede afsnit/ptt.:

Klinisk anæstesi/118
 
Hvor udgår projektet fra:

Research Center for Emergency Medicine
Department of Clinical Medicine 
Aarhus University and Aarhus University Hospital

Link: VAM-IHCA

Samarbejdspartnere:

Aarhus, Aalborg, Viborg, Rigshospitalet, Randers, Horsens, Herlev, Gentofte, Køge

Projekt:

Velbefindende efter kejsersnit, et prospektivt kvalitetssikringsstudie

Formål /undersøgelsespørgsmål:

At afdække de gravides selvangivne oplevelse af det postoperative forløb efter kejsersnit samt anæstesipersonalets observation af shivering og evt. behandling af denne. 

Status:

   
Godkendt Dataindsamling Manuskript Publicering
 

Lokal ansvarlig:

SI: Mette Legaard Andersson, afdelingslæge

SI: Jan Herzog, overlæge

SI: Rasmus Madsen, afdelingslæge

SI: Klaus Mærsk Kristensen, HU-læge

 

Involverede afsnit/ptt.:

Obstetriske anæstesiologisk afsnit/75

 

Hvor udgår projektet fra:

Juliane Marie Centret, Rigshospitalet

 

Samarbejdspartnere

Rigshospitalet, Hvidovre, Herlev, Hillerød, Sygehus Lillebælt, Kolding, Malmø

Projekt:

Ward-projekt Surgical Randomized Clinical Trial (RCT)

 

Formål /undersøgelsespørgsmål:

Noninvasiv monitorering og en algoritme styret centralt fra til bedre overlevelse

 

Lokal ansvarlig:

SI: Søren Rune Larsen

 

Status:

       
 Godkendt  Dataindsamling Manuskript  Publicering 

 

 

Involverede afsnit/ptt.:

A-anæstesi

 

Hvor udgår projektet fra:

Rigshospitalet, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Danmarks Tekniske Universitet

Web: https://www.ward247.org/projects/ward-surgery-2/ward-rct/

 

Samarbejdspartnere:

Kirurgisk Afd. A, OUH

Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital, Aarhus University Hospital

 

Sidst opdateret: 19.07.2022