Skip to main content

Karriere

Kompetencer

En dimittend med sidefag i Datalogi på bachelorniveau kan:

 • programmere ikke-trivielle programmer i et eller flere programmeringssprog
 • anvende et udvalg af de centrale algoritmer og datastrukturer udviklet inden for datalogi, samt udvikle nye varianter heraf
 • beskrive og analysere datalogiske problemstillinger ved hjælp af metoder og modelleringsformalismer fra fagets kerneområder og dets matematiske støttediscipliner
 • designe og implementere en relationel database

En dimittend med sidefag i Datalogi på kandidatniveau kan derudover:

 • designe og implementere en relationel database
 • diskutere beregningsstyrken af forskellige modeller for beregning
 • anvende og diskutere et udvalg af følgende emner: 
  • principper for konstruktion af computerhardware, 
  • andre programmeringsparadigmer end det objektorienterede, 
  • randomiserede algoritmer, forskellige beregningsproblemers iboende kompleksitet, 
  • løsning af optimeringsproblemer ved lineær og heltals-programmering
 • beskrive et udvalg af specialiserede modeller og metoder udviklet inden for datalogi, herunder emner fra fagets forskningsfront

Jobmuligheder

Sidefaget i Datalogi er tilrettelagt, så du kan opnå undervisningskompetence i Datalogi på gymnasieniveau, hvis du tager sidefaget på både bachelor- og kandidatniveau. Andre uddannelsesinstitutioner, primært professionshøjskoler, vil dog også være relevante arbejdspladser for kandidater med sidefag i Datalogi.

Tværfaglige kandidater er med til at styrke forståelsen for tværfaglighed blandt gymnasieelever og andre studerende. Derfor kan du med et tilvalg i Datalogi være med til at påvirke udviklingen væk fra de meget snævre faggrænser, som har været kendetegnende for undervisningssystemet i de seneste årtier.

Studievejlederne Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 4387

Sidst opdateret: 19.03.2019