Skip to main content

Adgangskrav

Du kan søge ind på bachelorsidefaget i Datalogi, hvis du er optaget på en naturvidenskabelig bacheloruddannelse, hvori muligheden for sidefag indgår.

Du skal opfylde de samme adgangskrav som til bacheloruddannelsen i Datalogi, dvs.:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A

Opfylder du ikke adgangskravene?

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, skal du uploade dokumentation for, at du følger et gymnasialt suppleringskursus, HF-enkeltfag eller tilsvarende. Suppleringsfag skal være bestået inden studiestart.

Hvis du mener, du har kvalifikationer, der svarer til det krævede niveau, kan du kontakte dit lokale VUC og høre om dine muligheder for at få lavet en individuel kompetencevurdering. Alternativt kan du søge dispensation på universitetet. Læs mere om dine muligheder.

Læs mere om optagelse på tilvalg og sidefag