Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Sidefaget i  Datalogi har et omfang af 90 ECTS, som er fordelt over 4 semestre. De første 45 ECTS er på bachelorniveau; de sidste 45 ECTS er på kandidatniveau.

Du kan vælge at stoppe sidefaget efter bachelordelen. I så fald opnår du ikke undervisningskompetence i Datalogi på gymnasialt niveau, men en grundlæggende faglig kompetence i fagets kernefaglighed.

Opbygningen af sidefaget afhænger af dit centrale fag.

Eksempel på skema

Herunder ser du et eksempel på, hvordan sidefagets ugeskema kan se ud for en studerende, der har Biologi eller Kemi som centralt fag. Du har naturligvis pauser i løbet af dagen. Skemaet kan variere fra uge til uge, men der kan som udgangspunkt være skemalagt undervisning på hverdage i tidsrummet 8-18.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Kl. 8-10
Diskrete metoder til datalogi (forelæsning)

Kl. 10-11
Introduktion til programmering (forelæsning)
Kl. 10-12
Diskrete metoder til datalogi (eksaminatorium)

Kl. 12-13
Introduktion til programmering (forelæsning)


Kl. 12-14
Diskrete metoder til datalogi (forelæsning)

Kl. 14-16
Diskrete metoder til datalogi (eksaminatorium)