Skip to main content

Den jordemodervidenskabelige forskningsgruppe

Underviserne på kandidatuddannelsen er alle aktive forskere og en del af en jordemodervidenskabelig forskningsgruppe, som igen er tilknyttet Gynækologisk-Obstetrisk Forskningsenhed på OUH. Her nedenfor kan du se, hvad vores mål og fokusområder er, og hvilke forskningsmetoder vi især bruger. Mange studerende på uddannelsen har været en del af et af gruppens forskningsprojekter som et led i uddannelsen og på den måde været en del af et levende forskningsmiljø.

 

Den jordemodervidenskabelige forskningsgruppe har som mål at bidrage med viden, der kan styrke:

 • Sundhed (i en bred sundhedsforståelse) og forebygge sygdom hos kvinder, mænd, børn og familier i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel.
 • Sundhed, behandling og rehabilitering hos kvinder, mænd, børn og familier i forbindelse med reproduktiv sundhed, herunder seksuel sundhed, kvindeliv, prævention og overgangsalder.
 • Moderskab, faderskab, forældreskab, fødsel og familiedannelse.
 • Jordemødres virksomhedsområde.
 • Organisering og rationaler i svangreomsorgen i Danmark og internationalt, herunder professionelles kompetencer og vilkår.

Den jordemodervidenskabelige forskningsgruppe har fokus på flere genstandsfelter:

 • Mødre/børn og familiesundhed:
  • Helbred og sygdom hos både mødre og børn i et livsperspektiv.
  • Sex og samliv efter fødslen, herunder fødslens betydning.
  • Kronisk sygdom og betydning for gravide, mødre samt deres børn.
  • Medicinforbrug før, under og efter graviditet.
  • Betydningen af at være forældre i eksistentielt perspektiv.
  • Salutogenese og værdien af et bredt sundhedsbegreb i svangreomsorgen.
  • Mental sundhed hos gravide, mødre og deres familier.
  • Fødslens betydning i et kvindeliv.
  • Betydningen af fødsel og forældreskab for fædre/med-mødre
  • Tab i graviditeten eller efter fødslen.

Den jordemodervidenskabelige forskningsgruppe anvender forskellige metoder:

 • Interventionsstudier (RCT)
 • Kohortestudier
 • Registerstudier
 • Interviewstudier
 • Feltstudier
 • Teatermetode
 • Reviews
 • Surveys/spørgeskema

 

Sidst opdateret: 19.10.2023