Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Din kandidatuddannelse svarer til 2 års fuldtidsstudier

Din kandidatuddannelse er normeret til 120 ECTS hvilket svarer til 2 års fuldtidsstudier (ECTS er en fælles europæisk standard for videregående uddannelsers arbejdsmæssige belastning). 60 ECTS er 1 års fuldtidsstudium, og vi forventer derfor, at du følger 30 ECTS hvert semester.

Uddannelsen er opdelt i 8 kvarterer (moduler, inkl. valgfrie moduler samt kandidatspeciale). Hvert modul omfatter 7 ugers undervisning og en eksamensperiode på 2 uger.

Uddannelsens faglige indhold er inddelt i tre hovedområder; det jordemodervidenskabelige, det samfundsvidenskabelige og det forskningsmetodologiske område.

Som studerende vil du som udgangspunkt have 3 undervisningsdage om ugen.

Hvad betyder antal undervisningsdage? Et modul på 5 ECTS vil som hovedregel have 1 undervisningsdag om ugen. Ved 10 ECTS vil det være 2 undervisningsdage og 15 ECTS 3 undervisningsdage (dette er med forbehold for ændringer). Du skal være opmærksom på, at antal undervisningsdage ikke svarer til den arbejdsindsats, der forventes til det enkelte modul, idet du skal afsætte tid til fx forberedelse. Således svarer 1 ECTS point til 27,5 arbejdstimer for den studerende. Et modul på 5 ECTS svarer derfor til 137, 5 arbejdstimer og et modul på 15 ECTS svarer til et fuldtidsstudie, dvs. 412 arbejdstimer fordelt over de 9 uger.

 

Oversigt over semestre og fag

[Klik for stort billede]

Reproduktiv sundhed

 

Perspektiver og tilgange

 

Kvantitativ metode

 

Humanistiske tilgange i sundhedsforskning

 

Sundhedsteknologi

 

Evidensbasering og kvalitetsudvikling

 

Der er gennem hele uddannelsen gode muligheder for individualisering og specialisering. Dels via de mange projektopgaver på både metodemoduler og jordemodervidenskabelige moduler, hvor du kan vælge indholdsmæssigt fokus og herved sikre specialisering indenfor et selvvalgt område. Dels via de valgfri moduler på 15 ECTS point, hvor du kan udbygge de dele af uddannelsen, der er særlig relevante i forhold til interesser og kommende karriere.

Specialiseringen kan både være indenfor et emneområde (for eksempel sårbare familier, tværsektorielt samarbejde, hjemmemonitorering, amning), men det kan også være rette imod specifikke funktioner/stillinger som for eksempel ledelse eller forskning.

Det samfundsvidenskabelige område omfatter sundhedsøkonomi og projektledelse. De samfundsvidenskabelige moduler skal give dig viden, færdigheder og kompetencer til at kunne forstå og agere i sundhedsvæsenet. Det samlede omfang er 10 ECTS point.

Forskningsmetode omfatter forskningsmetodologi og videnskabelig metode. De to meget omfattende forskningsmetodologiske moduler skal sikre, at du har grundlæggende akademiske kompetencer, herunder at du kan opstille hypoteser og forskningsspørgsmål, søge svar på disse, lave egne analyser, tolke egne og andres resultater, vurdere videnskabelig litteratur kritisk og analytisk og forstå, hvordan ny viden skabes. Det samlede omfang af de forskningsmetodologiske moduler er 30 ECTS point fordelt med 15 ECTS point i epidemiologi og biostatistik og 15 ECTS point i humanistiske forskningstilgange i sundhedsvidenskab.

De jordemodervidenskabelige moduler skal sikre, at du på et akademisk niveau videreudvikler de jordemoderfaglige kompetencer, som du har erhvervet dig gennem din grunduddannelse. De jordemodervidenskabelige moduler skal endvidere sikre, at viden, færdigheder og kompetencer indlært på de samfundsvidenskabelige og de forskningsmetodologiske moduler integreres i jordemoderfaget. Det samlede omfang af de jordemodervidenskabelige moduler er 35 ECTS point.

Sidst opdateret: 03.09.2021