Skip to main content

Uddannelsen tager udgangspunkt i jordemoderfaglig praksis, og den kliniske virkelighed er det gennemgående omdrejningspunkt.

Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab integrerer dette med en stærk akademisk profil inden for videnskabelige metoder. Du opnår konkret viden, nye færdigheder og kompetencer, du kan bruge til at kvalitetsudvikle, evidensbasere, udvikle og lede projekter i jordemoderfaglig praksis. Fokus er på jordemoderfaget gennem uddannelsen, men de kompetencer, du får, kan også bruges i stillinger indenfor det sundhedsrelaterede område generelt.

Derfor skal du læse...

  • På kandidatuddannelsen i Jordemodervidenskab lærer du at kvalitetsudvikle, evidensbasere og videreudvikle klinisk praksis og styrke jordemoderfaget akademisk.
  • Du får en uddannelse, der kan bruges på hele sundhedsområdet.
  • Der er gennem hele uddannelsen gode muligheder for individualisering og specialisering.