Skip to main content

Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab består af fire semestre (to år). Kandidatuddannelsen er tilrettelagt i en kvartalsstruktur. Kvartalsstrukturen indebærer fire årlige undervisningsperioder på hver otte uger med en eksamensperiode i umiddelbar forlængelse af en undervisningsperiode.

Første semester består af fire obligatoriske fag, der bl.a. vedrører: Teorier, redskaber og metoder indenfor folkesundhedsvidenskab, sundhedspolitik, etik samt projektledelse.

Specialisering

På Syddansk Universitet udbydes der tre specialiseringer i folkesundhedsvidenskab:

Valgfag, praktik- eller udlandsophold?

På tredje semester kan der frit vælges mellem en række valgfrie moduler inden for de tre specialiseringer eller øvrige valgfag. Det er desuden muligt at tage et praktik- eller udlandsophold.

Speciale

Fjerde semester er afsat til udarbejdelse af kandidatspecialet. Udover den formelle vejledning ved en underviser tilknyttet uddannelsen, tilbydes ”Master Thesis Seminars”, som giver mulighed for at diskutere synopsis, forskningsdesign, metoder og empiriske undersøgelser.

Specialiseringernes opbygning

Se oversigt over uddannelsens opbygning med forskellige specialiseringer.

Eksempel på skema

Herunder ser du et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. semester af Folkesundhedsvidenskab. Du har naturligvis pauser i løbet af dagen, fx ’det akademiske kvarter’ eller frokostpause.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
 
Kl. 10-11
Contemporaty Public Health
       
 
Kl. 11-12
Contemporaty Public Health
 
 
Kl. 11-12
Contemporary Public Health
 
Kl. 12-13
Contemporaty Public Health
 
Kl. 12-13
Project and Career Management
Kl. 12-13
Contemporary Public Health
Kl. 13-14
Project and Career Management
Kl. 13-14
Contemporary Public Health
Kl. 14-15
Project and Career Management
Kl. 14-15
Contemporary Public Health
     
Kl. 15-16
Project and Career Management
 
Kl. 15-16
Contemporary Public Health