Skip to main content
DA / EN

Adgangskrav

Du er kvalificeret til optagelse, hvis du har en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser opfylder adgangskravene uden videre:

Følgende bachelor- og professionsbacheloruddannelser opfylder adgangskravene under forudsætninger af, at de indeholder minimum 7,5 ECTS inden for epidemiologi og biostatistik ELLER følger SDU’s Bridging course inden studiestart: 

 • Folkesundhedsvidenskab fra et andet dansk universitet
 • Medicin fra et dansk universitet
 • Klinisk biomekanik fra Syddansk Universitet
 • Idræt fra et dansk universitet
 • Odontologi fra Aarhus Universitet eller Københavns Universitet
 • Biomedicin fra et dansk universitet
 • Farmaci fra Syddansk Universitet eller Københavns Universitet
 • Sundhedsfremme og sundhedsstrategi fra Roskilde Universitet
 • Psykologi fra et dansk universitet
 • Sygepleje fra en dansk professionshøjskole
 • Fysioterapi fra en dansk professionshøjskole
 • Ergoterapi fra en dansk professionshøjskole
 • Radiografi fra en dansk professionshøjskole
 • Ernæring og sundhed fra en dansk professionshøjskole
 • Jordemoder fra en dansk professionshøjskole
 • Bioanalytiker fra en dansk professionshøjskole
 • Global Nutrition and Health fra VIA University College og Københavns Professionshøjskole
 • Lærer med undervisningsfag/linjefag i Idræt fra en dansk professionshøjskole
 • En anden bachelor- eller professionsuddannelse, som indeholder minimum 10 ECTS inden for et eller flere af følgende fagområder:
  - Sundhedsrelaterede forskningsmetoder (fx kvantitative og kvalitative metoder)  
  - Sundhedsrelaterede emner (f.eks. sundhedsfremme, sundhedsadfærd, folkesundhed og patologi, sundhedsinterventioner, digital sundhed, sundhedsrisici)   
  - Sundhedssystem (f.eks. sundhedsøkonomi, folkesundhedsadministration, global sundhed) 

Når du har sendt din ansøgning, vil universitetet vurdere, om din bacheloruddannelse opfylder adgangskravene. 

Krav til sprogkundskaber

Uddannelsen bliver undervist på engelsk. Hvis din bacheloruddannelse ikke er fra SDU,  skal du dokumentere dine engelskkundskaber. Se krav til sprogkundskaber.

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælges ansøgere uden retskrav baseret på et pointsystem der tager  udgangspunkt i indholdet af den adgangsgivende bachelor.

Derfor skal der ikke medsendes en motiveret ansøgning eller CV. 

Hvert af nedenstående kriterier udløser ét point:

 • Folkesundhedsvidenskab
 • Medicin 
 • Klinisk biomekanik 
 • Idræt og sundhed 
 • Humanbiologi
 • Odontologi
 • Biomedicin
 • Farmaci
 • Psykologi
 • Sundhedsfremme

Enkeltfag: Minimum 1 fag á minimum 3 ECTS for følgende fagområder: 

 • Kvantitativ analyse (biostatistik, statistik, matematik etc.)
 • Epidemiologi
 •  Kvalitative metoder
 • Generelle forskningsmetoder/videnskabsteori
 •  Sundhedsfremme/sundhedspædagogik/adfærdsvidenskab
 • Samfundsvidenskab/økonomi
 • Biologi/fysiologi/medicin
 • Karakteren 10 eller derover (ECTS-karakter B eller A) i statistik eller lignende fag (min. 3 ECTS)
 • Minimum 1 fag (af minimum 3 ECTS) taget i et andet land end uddannelsens (udveksling)

Ansøgere prioriteres efter det samlede pointtal. I tilfælde af pointlighed, tildeles pladserne på baggrund karaktergennemsnit for den adgangsgivende uddannelse.

Er uddannelsen ikke afsluttet ved ansøgningstidspunktet, udregnes et gennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.

Supplering 

Det er muligt at supplere din bachelor- eller professionsbacheloruddannelse med SDU’s Bridging course for at opfylde kravet om 7,5 ECTS i epidemiologi og biostatistik. Kurset følges efter optagelse og inden studiestart.
Læs om kursets indhold og forløb.

Bemærk i forbindelse med optag på ledige pladser: Efter 15. juli kan du kun blive optaget på uddannelsen, hvis det vurderes, at du ikke skal følge suppleringskursus. 

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har været optaget på uddannelsen, eller allerede er det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Find det scenarie, som passer til dig, og læs mere: Genindskrivning, overflytning og studieskift

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.

Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse?

Så længe du ikke har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.