Skip to main content
DA / EN

Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab, der udbygger din faglighed inden for politiske, sociale og økonomiske tilgange til forbedring af sundhed hos befolkninger og befolkningsgrupper. Vi fokuserer på nøgleaspekter som globale sundhed, sundhedsøkonomi og sundhedsfremme. Undervisningen og et alsidigt studiemiljø med internationale studerende sikrer, at studerende får de nødvendige færdigheder og viden til at tackle komplekse folkesundhedsudfordringer lokalt, nationalt og på verdensplan.

Folkesundhedsindsatser er rettet mod at opdage og reducere ulighed mellem forskellige grupper i samfundet ved at tage beslutninger. Men hvordan kan der handles for at støtte befolkningen i at træffe sunde valg? Hvilke sundhedsøkonomiske perspektiver kan anlægges når det drejer sig om tilrettelæggelse af indsatser og hvordan sikrer vi de er økonomisk effektivt? Et andet centralt spørgsmål hvordan tilrettelægges forebyggelseskampagner, så de gavner dem, der har mest brug for det?

Nye internationale kriser som krig i Europa og klimaforandringer lægger et pres på vores sundhedssystem og kan føre til øget migration. Hvordan kan migranternes sundhed sikres? Vil klimakrisen føre til nye pandemier? Disse og mange andre spørgsmål behandles i vores folkesundhedsprogram, hvor politisk analyse forbindes med adfærdsvidenskab, medicin, sociologi samt epidemiologi og statistik.

Med en kandidat i folkesundhedsvidenskab kan du være med til at forbedre folkesundheden ved at arbejde med sundhedsøkonomi sundhedsfremme og på lokalt, nationalt og internationalt niveau. Bl.a. ved at analysere og vurdere, hvordan forskellige indsatser og tiltag vil virke i befolkningen. Du vil være kvalificeret til at arbejde med f.eks. sundhedsplanlægning, udvikling, rådgivning, økonomiske evalueringer, undervisning og forskning i relation til sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme.

Vælg mellem tre specialiseringer

På Syddansk Universitet udbydes der tre specialiseringer i folkesundhedsvidenskab:

Derfor skal du læse...

  • Folkesundhedsvidenskab består af både samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab og epidemiologi.
  • Mulighed for at vælge mellem tre specialiseringer: Global sundhed og lighed, Sundhedsøkonomi og politik og Implementering og evaluering.
  • Få en dyb indsigt i folkesundheden og vær med til at gøre en positiv forskel for hele sundhedsvæsenet.