Skip to main content

Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen, skal du have en relevant bacheloruddannelse eller diplomingeniøruddannelse.

Du er kvalificeret til optagelse, hvis du har en af følgende uddannelser:

 • Civilingeniør i Fysik og teknologi fra SDU
 • Civilingeniør i Robotteknologi
 • Civilingeniør i Elektronik og datateknik fra Aalborg Universitet
 • Civilingeniør i Elektroteknologi fra DTU
 • Diplomingeniør i Elektroteknik fra SDU, DTU eller AU
 • Diplomingeniør i Elektronik og datateknik fra SDU, DTU eller AU
 • Diplomingeniør i Stærkstrømsteknologi fra SDU, DTU eller AU
 • Diplomingeniør i Elektrisk Energiteknologi fra SDU, DTU eller AU

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende bacheloruddannelse inden for det teknisk-videnskabelige eller naturvidenskabelige hovedområde eller en tilsvarende diplomingeniøruddannelse. Når du har søgt, vil fakultetet vurdere din uddannelse. For at komme i betragtning skal den som minimum indeholde:

 • 15 ECTS i Mathematics
 • 15 ECTS i Physics, mechanics and electro physics
 • 40 ECTS i Electronics - anologue and digital
 • 10 ECTS i Signal processing, control and regulation.
 • 10 ECTS i Programming and simulation tools

Det er desuden et krav, at du har bestået engelsk B med minimum 3,0 i karaktergennemsnit eller gennemfører en sprogtest. Læs mere om krav til engelskkundskaber.

Ansøgning

Du skal udfylde din ansøgning i den digitale ansøgningsportal DANS. Hvis ikke din bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse, er det vigtigt, at du uploader følgende dokumenter, foruden dokumentation vedrørende din bacheloruddannelse:

 • Motiveret ansøgning
 • Bevis for dine engelskkundskaber - kan eftersendes efter ansøgningsfristen. Læs om SDU's sprogkrav og se, hvordan du dokumenterer dine sprogkundskaber, og hvornår du senest skal sende dokumentation.
 • Fagbeskrivelser/studieordning, hvis din bacheloruddannelse ikke er fra SDU, og den ikke allerede er listet som en adgangsgivende uddannelse (kan udelades, hvis relevant dokumentation ikke er tilgængelig).

Udvælgelse af ansøgere

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, anvendes følgende kriterier for udvælgelse af ansøgere:

 • Fagligt indhold og niveau i den adgangsgivende uddannelse
 • Dit faglige niveau. Udover dit samlede karaktergennemsnit lægges der vægt på karakterer i fag inden for:
  • Mathematics
  • Physics, mechanics and electro physics
  • Electronics - anologue and digital
  • Signal processing, control and regulation
  • Programming and simulation tools
 • Motivation for og evne til at gennemføre uddannelsen