Skip to main content
DA / EN

Bliv specialist i softwareudvikling

Vil du være med til at udvikle fremtidens teknologisamfund? Så er en uddannelse som diplomingeniør i softwareteknologi måske noget for dig.

Software findes i dag overalt, og spiller en stor rolle i vores hverdag. Softwareingeniører skaber software, som understøtter virksomheders forretning og forbinder software og fysisk udstyr. Udvikling af software bliver stadig en større og vigtigere del af vores samfund, og der er et stort behov for softwareingeniører.

Som softwareingeniør kan du fx være med til at udvikle software, der forbinder mennesker og automations teknologi, så produktionen kan gøres smartere og mere økonomisk.

Hvad lærer jeg?

Med en uddannelse som diplomingeniør i softwareteknologi får du kompetencer til at udvikle softwaresystemer, vedligeholde software til forskellige softwareplatforme, rådgive om og arbejde med at få software til at spille sammen med brugerens behov og stå i spidsen for udviklingen af it-projekter og meget mere. Du får løbende mulighed for at afprøve dine kompetencer på virksomhedscases og direkte samarbejde med industrien.

På uddannelsen vil du bl.a. lære om automation og systemer, som bruges til at hjælpe mennesker med at styre og overvåge automatiske anlæg som produktionsanlæg på fabrikker eller renseanlæg, du vil også lære at udvikle systemer og apps til fx, smartphones, IoT-enheder og computere. Du vil blive undervist i fagområder som systemudvikling, programmering, databaser, matematik, webteknologi og kommunikation samt ledelse.

Du behøver ikke kunne programmere fra start, da uddannelsen indeholder et introforløb til programmering. Ved studiestart antages det, at nye studerende ikke har forudgående erfaring med programmering.

Hvordan er studiet opbygget?

Under uddannelsen vil du arbejde meget i projektgrupper, hvor du sammen med dine medstuderende kommer til at løse problemer for virksomheder gennem case-baseret arbejde.
Hvert semester er baseret på et hovedtema, som bliver udgangspunktet for semestrets teori- og projektarbejde.
Første semester er der fokus på udvikling af softwareprogrammer. Andet semester handler om udvikling af softwaresystemer med cyberfysiske elementer. På tredje semester er fokus på distribuerede softwaresystemer med industrielle cyberfysiske elementer. Fjerde semester handler om pålidelige komponentbaserede softwaresystemer til cyberfysiske systemer. På femte semester er der fokus på innovation og iværksætteri, hvor du arbejder sammen med studerende fra andre studieretninger.
På sjette semester skal du som diplomingeniørstuderende på et obligatorisk praktikophold i en virksomhed. Opholdet kan afvikles i Danmark eller i udlandet. På syvende og afsluttende semester udarbejder du et afgangsprojekt – ofte i samarbejde med en virksomhed.
Læs mere om uddannelsens opbygning, fag og studieordning.

Hvad kan jeg blive?

En uddannelse som diplomingeniør i softwareteknologi giver en række karrieremuligheder – både i Danmark og i udlandet. Softwareingeniører beskæftiger sig overordnet med udvikling, test, projektering, rådgivning, salg og projektledelse. Du kan fx få job i softwarebranchen, medicinal- og fødevarevirksomheder, eller hos produktionsvirksomheder som fx fremstiller dele til elektrikse biler, hospitalsudstyr eller termostater. Du vil fx arbejde med vedligeholdelse eller nyudvikling af it-systemer, salg, rådgivning, projektledelse, drift af it-systemer eller optimering af produktionssystemer. Dit kendskab til software og automationsområdet er efterspurgt, når fx produktionsvirksomheder skal integrere it-systemer.
Kun 1 % af nyuddannede softwareingeniører fra SDU er ledige efter endt uddannelse (Kilde: Uddannelseszoom, Danmarks Statistik).
Læs mere om dine karrieremuligheder her.

Kan jeg læse videre?

En diplomingeniøruddannelse er en selvstændig, afsluttet uddannelse. Så efter de 3½ år er du færdiguddannet diplomingeniør og kan komme ud at arbejde som ingeniør.
Ønsker du at fordybe dig yderligere og forsætte din uddannelse, kan du læse videre til fx civilingeniør i Software Engineering.

Derfor skal du læse...

  • Du er med til at udvikle fremtidens teknologisamfund
  • Du har gode karrieremuligheder, da der er stor efterspørgsel efter softwareingeniører og en meget lav arbejdsløshed
  • Du lærer at udvikle innovative løsninger til konkrete problemer

Mød Amalie og Sofie, der læser til softwareingeniør

Stemningen som ingeniørstuderende i Odense