Skip to main content
DA / EN

Vær med til at skabe fremtidens elektronik

Drømmer du om at arbejde med elektronik og udvikle hardware og software til stadig mere avancerede og intelligente løsninger inden for fx medicinsk udstyr, robotter, droner og køretøjer eller mere effektive energikonvertere, så er diplomingeniør i elektronik lige en uddannelse for dig, hvis du efter 3 ½ år vil direkte ud på arbejdsmarkedet.

I vores moderne, globaliserede verden bliver udviklingen af elektroniske løsninger stadig vigtigere. Udvikling og anvendelse af industriel elektronik og forbrugerelektronik er i eksplosiv vækst, og der er derfor et stigende behov for ingeniører med viden inden for elektronik.
Som diplomingeniør i elektronik har du en erhvervsrettet kompetenceprofil, der giver dig mulighed for at arbejde med design og udvikling af nye, avancerede, elektroniske produkter - fra idé til færdigt produkt.

Hvad lærer jeg?

I løbet af studiet lærer du at kombinere den teoretiske viden fra undervisningen med den praktiske tilgang fra laboratorieaktiviteter og projektarbejde, så du kan designe, implementere og teste innovative hardware- og softwareløsninger til specifikke formål.
Studiet vil give dig kernefagligheder inden for alle grene af elektronik (digital, analog og programmerbar elektronik samt effektelektronik), signalanalyse og -behandling, elektroniske filtre, reguleringsteknik og programmering. Du lærer at benytte simulerings- og modelleringsværktøjer til understøttelse af design- og analysefasen i en udviklingsproces af såvel hardware som software.
Med erfaringerne og færdighederne fra projektarbejdsformen og ikke mindst fra ingeniørpraktikken er diplomingeniørerne i elektronik i meget høj kurs blandt danske og udenlandske virksomheder.

Hvordan er studiet opbygget?

Under uddannelsen vil du arbejde meget i projektgrupper, hvor du sammen med dine medstuderende kommer til at løse problemer for virksomheder gennem case-baseret arbejde.

Kurserne på det første studieår (1. og 2. semester) vil give dig en solid grundlæggende faglig viden inden for matematik, kredsløbsteknik, analog og digital elektronik, elektroniske filtre, mikroprocessorer og programmering. På studiets 2. år (3. og 4. semester) fortsættes med mere avanceret elektronik og intelligente indlejrede (embedded) systemer samt elektromagnetiske felter, EMC og reguleringsteknik. På 5. semester er der udover kurset i programmerbar elektronik mulighed for at specialisere dig inden for valgfrie fagområder gennem valgfag. Du har også mulighed for at læse et semester i udlandet. På 6. semester skal du som diplomingeniørstudernede på et obligatorisk praktikophold i en virksomhed. Opholdet kan afvikles i Danmark eller i udlandet. På 7. og afsluttende semester arbejder du med dit afgangsprojekt i samarbejde med en virksomhed.
Læs mere om uddannelsens opbygning, fag og studieordning.

Hvad kan jeg blive?

Uddannelsen giver dig en lang række karrieremuligheder i både ind-og udland, hvor du fx kan arbejde med medicinsk udstyr, robotter, droner, satellitter, kommunikationsudstyr, computere og datanetværk, kontrol- og overvågningssystemer, konvertering af elektrisk energi, trådløs kommunikation eller softwareudvikling.
Læs mere om dine karrieremuligheder her.

Kan jeg læse videre?

En diplomingeniøruddannelse er en selvstændig, afsluttet uddannelse. Så efter de 3½ år er du færdiguddannet diplomingeniør og kan komme ud at arbejde som ingeniør.
Ønsker du at fordybe dig yderligere og fortsætte dine studier inden for elektronik kan du læse videre til elektronik i Odense eller Electronics i Sønderborg.

Derfor skal du læse...

  • Du har gode karrieremuligheder, da der et stort og stigende behov for ingeniører med kompetencer inden for elektronik
  • Du har mulighed for at bidrage til den grønne omstilling, og arbejde med den nyeste teknologi
  • Du har mulighed for en international karriere, som du allerede kan starte under studiet ved at tage et praktikophold eller læse et semester i udlandet
  • Du lærer at udvikle innovative løsninger til konkrete problemer 

Mød Kenneth der læser elektronik

Stemningen som ingeniørstuderende i Odense