Skip to main content
DA / EN

Vil du arbejde med udvikling af fremtidens intelligente software?

Som civilingeniør i Software Engineering kommer du til at arbejde med udvikling af fremtidens intelligente software, der kan gøre hverdagen lettere for brugerne. Du kan fx blive softwareudvikler, IT- og systemarkitekt eller projektleder. Du kan udvikle mobilapps, IT-sikkerhed eller online-løsninger. Uddannelsen foregår i et internationalt studiemiljø, hvor undervisningen foregår på engelsk.

Software indgår i mange aspekter af vores dagligliv, både i virksomheder og i samfundet generelt. Derfor er der et stort behov for softwareeksperter, som kan udvikle produkter, der er relevante både for forbrugere og virksomheder og som opfylder samfundets behov. 

På civilingeniøruddannelsen lærer du at udvikle innovative og komplekse softwareprodukter og -tjenester. Samtidig bliver du i stand til at forbedre de produkter og tjenester, vi kender i dag. Du lærer, hvordan teknologi bedst bruges til at udvikle effektive løsninger – ikke kun fra et teknologisk synspunkt, men også fra et brugerperspektiv.

Fem fagområder

Uddannelsen har fem fagområder:

  • Software engineering
  • Programmering
  • Informationsteknologi
  • Virksomhed og samfund
  • Ingeniørgrundlag og -praksis

Software engineering

Formålet med fagområdet er at give den studerende avanceret viden om de teorier, modeller og teknikker indenfor software engineering som sætter den studerende i stand til at udvikle, tilpasse, integrere, videreudvikle og vedligeholde software, som opfylder de stillede krav, overholder kvalitetsstandarder, leveres til tiden og overholder budgettet, ved en systematisk og reflekteret anvendelse af metoder og værktøjer.

Programmering

Formålet med fagområdet er at give den studerende avanceret viden om begreber indenfor programmering inklusiv forskellige paradigmer som sætter den studerende i stand til at designe, konstruere og teste genbrugelig og komplekse software løsninger.

Informationsteknologi

Formålet er at give den studerende viden om avanceret informationsteknologi, herunder nye teknologier. Intentionen er at give den studerende viden om teknologier inden for relevante områder, såsom datamanagement, kunstig intelligens og interaktionsteknologier. Dette sætter den studerende i stand til at benytte denne viden i forbindelse med softwareudvikling, herunder forskellige valg af tekniske platforme og analysere virkningen af et valg på et givet Software Engineering problem.

Virksomhed og samfund

Formålet med fagområdet er at give den studerende grundlæggende viden om den menneskelige, organisatoriske og samfundsmæssige kontekst for softwareudvikling og anskaffelse af software. Fagområdet sætter den studerende i stand til at anvende denne viden til at forstå og beskrive brugerbehov, samspil mellem organisation og softwareudvikling, innovation og globalisering.

Ingeniørgrundlag og -praksis

Formålet med fagområdet er at give den studerende brede ingeniørmæssige kompetencer herunder videnskabelige metoder, metoder til at designe komplekse systemer og indblik i ingeniørpraksis. Fagområdet sætter den studerende i stand til at anvende modellering af problemer, metoder til evidens baseret dataindsamling, læse videnskabelig litteratur, teknikker til at skrive et videnskabeligt oversigt over et område. Derudover at anvende viden fra hele studiet i forbindelse med ingeniørpraksis.

Læs mere om uddannelsens opbygning.

Projekt- og forskningsbaseret læringsmiljø

Du bliver en del af et studiebaseret og samarbejdende læringsmiljø, hvor du arbejder i projektgrupper. Du og dine medstuderende har selv ansvaret for at planlægge og gennemføre projektet – til rette tid.
Se hvad de studerende fortæller om studiet.

Bliv verdensmester i iværksætteri

På softwareengineering kan du forfølge dine iværksætterdrømme. Dimittenderne Mikkel Bytoft Rasmussen og Mads Lorentzen har som flere tidligere studerende valgt at forfølge drømmen om at starte egen virksomhed. De to ingeniører startede derfor i 2022 virksomheden, HumAid, der arbejder for at gøre det nemmere for døve og hørende at kommunikere med hinanden. Virksomheden blev startet i universitetets iværksættermiljø, Startup Station, og har sidenhen vundet to verdensmesterskaber i iværksætteri i turneringen, University Startup World Cup.
Læs mere om de to ingeniørers verdensmesterskab i iværksætteri

Karrieremuligheder

Uddannelsen giver dig en række karrieremuligheder – både i Danmark og i udlandet. Du kan fx få job som IT- og systemarkitekt, softwareudvikler, mobilapplikationsudvikler, systemkonsulent, softwarekvalitetsingeniør og it-strategiansvarlig.

Du kan også fortsætte med en 3-årig forskeruddannelse, som fører frem til en ph.d.-grad.

Derfor skal du læse...

  • Du vil udvikle fremtidens software
  • Du har gode karrieremuligheder i både Danmark og udlandet
  • Du lærer at udvikle innovative løsninger til konkrete problemer

 


Mød Anna, som arbejder ved Lorenz Technology

Mød Sofie og Lukas, der læser Software Engineering