Skip to main content

Vil du arbejde med udvikling af fremtidens intelligente software?

Som civilingeniør i Software Engineering kommer du til at arbejde med udvikling af fremtidens intelligente software, der kan gøre hverdagen lettere for brugerne. Du kan fx blive softwareudvikler, it- og systemarkitekt eller projektleder. Du kan udvikle mobilapps, it-sikkerhed eller online-løsninger. Uddannelsen foregår i et internationalt studiemiljø, hvor undervisningen foregår på engelsk.

Software indgår i mange aspekter af vores dagligliv, både i virksomheder og i samfundet generelt. Derfor er der et stort behov for softwareeksperter, som kan udvikle produkter, der er relevante både for forbrugere og virksomheder og som opfylder samfundets behov. 

På civilingeniøruddannelsen lærer du at udvikle innovative og komplekse softwareprodukter og -tjenester. Samtidig bliver du i stand til at forbedre de produkter og tjenester, vi kender i dag. Du lærer, hvordan teknologi bedst bruges til at udvikle effektive løsninger – ikke kun fra et teknologisk synspunkt, men også fra et brugerperspektiv.

Fem fagområder

Uddannelsen har fem fagområder:

  • Software engineering
  • Programmering
  • Informationsteknologi
  • Virksomhed og samfund
  • Ingeniørgrundlag og -praksis

Software engineering

Formålet med fagområdet er at give den studerende avanceret viden om de teorier, modeller og teknikker indenfor software engineering som sætter den studerende i stand til at udvikle, tilpasse, integrere, videreudvikle og vedligeholde software, som opfylder de stillede krav, overholder kvalitetsstandarder, leveres til tiden og overholder budgettet, ved en systematisk og reflekteret anvendelse af metoder og værktøjer.

Programmering

Formålet med fagområdet er at give den studerende avanceret viden om begreber indenfor programmering inklusiv forskellige paradigmer som sætter den studerende i stand til at designe, konstruere og teste genbrugelig og komplekse software løsninger.

Informationsteknologi

Formålet med fagområdet er at give den studerende avanceret viden om informationsteknologi herunder de nyeste teknologier på området. Dette inkluderer områder som teknologier til brugergrænseflader, datahåndtering, kunstig intelligens og data science samt distribuerede og mobile systemer. Dette sætter den studerende i stand til at benytte denne viden i forbindelsen med softwareudvikling, herunder at kende forskellige tekniske platforme samt analysere deres betydning i den givne Software Engineering problemstilling.

Virksomhed og Samfund

Formålet med fagområdet er at give den studerende grundlæggende viden om den menneskelige, organisatoriske og samfundsmæssige kontekst for softwareudvikling og anskaffelse af software. Fagområdet sætter den studerende i stand til at anvende denne viden til at forstå og beskrive brugerbehov, samspil mellem organisation og softwareudvikling, innovation og globalisering.

Ingeniørgrundlag og -praksis

Formålet med fagområdet er at give den studerende brede ingeniørmæssige kompetencer herunder videnskabelige metoder, metoder til at designe komplekse systemer og indblik i ingeniørpraksis. Fagområdet sætter den studerende i stand til at anvende modellering af problemer, metoder til evidens baseret dataindsamling, læse videnskabelig litteratur, teknikker til at skrive et videnskabeligt oversigt over et område. Derudover at anvende viden fra hele studiet i forbindelse med ingeniørpraksis.

Læs mere om uddannelsens opbygning.

Projekt- og forskningsbaseret læringsmiljø

Du bliver en del af et studiebaseret og samarbejdende læringsmiljø, hvor du arbejder i projektgrupper. Du og dine medstuderende har selv ansvaret for at planlægge og gennemføre projektet – til rette tid.
Se hvad de studerende fortæller om studiet.

Karrieremuligheder

Uddannelsen giver dig en række karrieremuligheder – både i Danmark og i udlandet. Du kan fx få job som it- og systemarkitekt, softwareudvikler, mobilapplikationsudvikler, systemkonsulent, softwarekvalitetsingeniør og it-strategiansvarlig.

Du kan også fortsætte med en 3-årig forskeruddannelse, som fører frem til en ph.d. grad.

Om Uddannelsen

Vil du arbejde med udvikling af fremtidens intelligente produkter?

Som civilingeniør i Software Engineering kommer du til at arbejde med udvikling af fremtidens intelligente produkter, der kan gøre hverdagen lettere for brugerne. Du kan fx blive softwareudvikler, it- og systemarkitekt eller projektleder. Du kan udvikle mobilapps, it-sikkerhed eller online-løsninger. Uddannelsen foregår i et internationalt studiemiljø, hvor undervisningen foregår på engelsk.
Kandidatuddannelsen, der varer 2 år fordelt på 4 semestre, bygger oven på en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse.

Første semester
På første semester opnår du viden og erfaringer med avancerede metoder til software engineering, informationsteknologi og ingeniørgrundlag og -praksis. Projektarbejde giver dig lejlighed til at afprøve teorien i praksis. Dette er i et semesterprojekt der sætter fokus på at kunne lære at arbejde med åbne problemstillinger. Projektet handler om skalerbare software systemer som naturligt kan håndtere øget brug både i forhold til antallet af brugere og mængden af data i systemet. Semesteret har et valgfrit modul.

Andet semester
På andet semester opnår du viden og erfaringer med avancerede metoder til software engineering, informationsteknologi og programmering. Projektarbejde giver dig igen lejlighed til at afprøve teorien i praksis. Dette er i et semester projekt der sætter fokus på at kunne lære at arbejde med videnskabelige funderede problemstillinger. Projektet handler om systemer der er pålidelige via deres design, gennem transparens og gennem grundig verifikation og validering. Dette er især relevant for softwareløsninger som bygger på internet of things teknologier. Semesteret har et valgfrit modul.

Tredje semester
På tredje semester opnår du viden og erfaringer med avancerede metoder til software engineering og virksomhed og samfund. Her lærer du, hvordan du udfører en innovations- og udviklingsproces, der resulterer i et nyt produkt eller en ny service, som henvender sig til eksisterende markeder eller vækstmarkeder. Halvdelen af semestret består af valgfrie moduler. Du kan vælge at bruge en del af de valgfrie moduler, som en del af specialet, så du starter med at specialet allerede på 3. semester. En anden mulighed er at vælge et virksomheds- eller startupforløb.

Fjerde semester
På sidste semester skriver du speciale inden for software engineering.


Mød Anna som arbejder ved Lorenz Technology

Mød Sofie og Lukas der læser Software Engineering