Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Diplomingeniøruddannelsen varer 3 1/2 år (7 semestre) og har et halvt års praktik i Danmark eller udlandet. Uddannelsen er erhvervsrettet, så du efter 3½ år er klar til arbejdsmarkedet. Uddannelsen kvalificerer dig også til at læse videre til civilingeniør.

Hvert semester er baseret på et hovedtema, der bliver omdrejningspunktet for semestrets teori- og projektarbejde. Straks fra studiestart bliver du en del af en projektgruppe, hvor I arbejder med projekter, som ofte tager afsæt i problemstillinger hentet fra virksomheder.

Hovedtemaer:

  1. semester: Udvikling af softwareprogrammer
  2. semester: Udvikling af softwaresystemer med cyber-fysiske elementer
  3. semester: Distribuerede softwaresystemer med industrielle cyber-fysiske elementer
  4. semester: Pålidelige komponent-baserede softwaresystemer til cyber-fysiske systemer
  5. semester: Experts in Team Innovation/specialisering 
  6. semester: Ingeniørpraktik i Danmark eller udlandet 
  7. semester: Afgangsprojekt 

Før du starter på uddannelsen, har du mulighed for at tage et Kom-godt-i-gang-kursus i matematik. Kurset finder sted i august måned.

1. semester
På første semester lærer du om software engineering, informationsteknologi og softwaresystemer i et bredt perspektiv – med fokus på det teknologiske fundament og udviklingsprocessen. Du får en indsigt i grundlæggende programmering, så du lærer, hvordan software udvikles til brugernes behov. I forbindelse med semesterprojektet udvikler du sammen med din projektgruppe en softwareapplikation med udgangspunkt i en konkret udfordring.

2. semester
Her får du indsigt i systemisk udvikling af et softwaresystem og vekselvirkningen mellem softwaresystemer og fysisk udstyr. Du lærer bl.a. at analysere og evaluere brugernes behov, designe og programmere databaser. I projektet arbejder I bl.a. med at programmere et softwareprodukt på grundlag af en designmodel og en implementeringsmodel, hvor I foretager et valg mellem forskellige løsninger.

3. semester
Semestret handler om design af softwaresystemer med fokus på koblingen til fysisk udstyr. Du får indsigt i industrielle kontrolsystemer og lærer om, hvordan man udvikler en stabil softwarearkitektur og i praksis gennemfører et projekt i en industriel automationssammenhæng. Samtidig får du viden om operativsystemer, netværk, webteknologier og matematik, som du også arbejder i praksis.

4. semester
På fjerde semester lærer du om teknologier til at arbejde med softwaresystemer som digitale tvillinger af den fysiske verden, så du for eksempel bliver i stand til at arbejde på tværs af faggrænser i en produktionsvirksomhed. Sammen med din projektgruppe arbejder du med at implementere et softwaresystem, der bruger informationer/data fra produktionsvirksomheder.

5. semester
Experts in Team Innovation er den del af temaet for dette semester, som har fokus på iværksætteri, innovation og tværfaglighed. Du arbejder sammen med medstuderende fra andre studieretninger om at løse en konkret udfordring. Samtidig får du mulighed for at fordybe dig i fagområder inden for det it-faglige område.
Du kan også vælge at læse et semester på et udenlandsk universitet.

6. semester
På 6. semester er du i ingeniørpraktik hos en dansk eller udenlandsk virksomhed.

7. semester
På det afsluttende semester udarbejder du et afgangsprojekt - ofte i samarbejde med en virksomhed.