Skip to main content

Vær med til at designe og udvikle fremtidens elektronik

Udviklingen inden for elektronik har stor indflydelse på menneskers hverdag og samfundets udvikling – ikke mindst inden for den grønne omstilling, hospital- og plejesektoren og kommunikationssystemer.

Som civilingeniør i elektronik kan du bidrage til denne udvikling, når du designer og udvikler elektroniske løsninger i fx robotter, droner, elbiler, computere, mobiltelefoner, trådløs kommunikation, satellitter, medicinsk udstyr og konvertere til elektrisk energi. De elektroniske komponenter bliver konstant mindre, hurtigere og mere effektive. Derfor er der et stigende behov for civilingeniører med viden og ekspertise inden for elektronik.

Hvad lærer jeg?

Den 3-årige bachelordel af civilingeniør i elektronik er en forskningsbaseret uddannelse, der med den efterfølgende 2-årige kandidatdel giver dig erhvervskompetencer til at arbejde med udvikling og forskning inden for intelligente, elektroniske hardware- og softwareprodukter og -systemer.

Uddannelsens teoretiske og problembaserede undervisning, laboratorieaktiviteter og projektarbejde gør dig klar til at arbejde med alle aspekter af design, implementering, test og verifikation af avancerede, elektroniske løsninger.

Du opnår efterspurgte, ingeniørfaglige kompetencer, der gør dig i stand til tænke i helheder og anvende teoretisk viden og praktiske færdigheder til at løse komplekse hardware- og softwareopgaver, alene eller i samarbejde med andre ingeniører og faggrupper i både danske og udenlandske virksomheder.

Hvordan er studiet opbygget?

Uddannelsens semestre er tematiserede med fokus på at perspektivere og anvende fagenes teori i semestrets projekt, som udgør 1/3 af semestret. Projekterne er en meget central del af uddannelsen der også træner dig i den udbredte projektarbejdsform i mange virksomheder, hvor man skal have styr på fx projektplanlægning og -ledelse, gruppedynamik, videndeling og dokumentation

Fagene på det første studieår (1. og 2. semester) vil give dig en solid grundlæggende faglig viden inden for matematik, kredsløbsteknik, analog og digital elektronik, elektroniske filtre, mikroprocessorer og programmering. På studiets andet år (3. og 4. semester) fortsættes med mere avanceret elektronik og intelligente, indlejrede systemer samt elektromagnetiske felter, elektriske DC-maskiner, EMC og reguleringsteknik. På 5. semester er der fokus på programmerbar elektronik, effektelektronik samt valgfag. Du har også mulighed for at læse dette semester i udlandet. På 6. semester arbejder du med Internet of Things og datakommunikation sammen med dit bachelorprojekt og valgfag. Valgfagene giver dig mulighed for at specialisere dig inden for selvvalgte fagområder.
Læs mere om uddannelsens opbygning, fag og studieordning

Hvad kan jeg blive?

Med en bacheloruddannelse i elektronik kan du forsætte på kandidatdelen af civilingeniør i elektronik eller en tilsvarende kandidatuddannelse. Med en færdig kandidatuddannelse har du mange karrieremuligheder i Danmark og i udlandet, hvor du fx kan arbejde med udvikling, rådgivning, projektledelse, undervisning og forskning. Du kan fx arbejde med robotter, droner, computere, datanetværk, medicinsk udstyr, trådløs kommunikation, satellitter, softwareudvikling, kontrol- og overvågningssystemer, og integration af vedvarende energikilder i elnettet.
Læs mere om karrieremuligheder her

Kan jeg læse videre?

Bacheloruddannelsen varer 3 år, hvorefter du tager den 2-årige kandidatuddannelse for at blive civilingeniør. En bachelor i elektronik vil derfor ofte fortsætte på en relevant kandidatuddannelse, som fx elektronik i Odense eller Electronics i Sønderborg.

Derfor skal du læse...

  • Du får særlig fokus på robot og autmation
  • Du lærer at udvikle og designe avancerede, elektroniske produkter
  • Du har gode karrieremuligheder både i Danmark og i udlandet

Stemningen som ingeniørstuderende i Odense

Andre kiggede også på...