Skip to main content

Hvad fører uddannelsen til?

Overordnet set beskæftiger softwareingeniører sig med udvikling, projektering, rådgivning, salg og projektledelse.
Du kan fx få job i softwarebranchen, medicinal- og fødevarebranchen, hos forsynings- og energiselskaber, hos produktionsvirksomheder som fx fremstiller komponenter til elektriske biler, hospitalsudstyr eller termostater. Dit kendskab til udvikling af software til fysisk udstyr er efterspurgt, når fx produktionsvirksomheder skal integrere softwaresystemer.

Som Softwareingeniør kan du bl.a. arbejde inden for:

  • udvikling og vedligeholdelse af softwaresystemer
  • rådgivning om valg af teknologi ved indførelse af softwaresystemer
  • gennemførelse af forundersøgelse og specifikation af softwaresystemer
  • planlægning af arkitekturen i størresoftwaresystemer
  • projektledelse i forbindelse med indførelse af nye softwaresystemer og drift af softwaresystemer.

Du kan både få job hos private og offentlige virksomheder eller vælge at starte din egen virksomhed.

Kompetenceprofil

Hvad er det egentligt, der vil gøre dig særligt attraktiv på jobmarkedet, hvis du uddanner dig til Softwareingeniør? For en arbejdsgiver ER du dine kompetencer. Derfor giver vi dig her et overblik over, hvad du får af kompetencer: almene og specifikke for softwareingeniør.

Mød Anna som arbejder i virksomheden Lorenz Technology

Mød Ahmed som arbejder i virksomheden KMD

Mød Jakob, Niki og Lasse

Tre unge ingeniører som har taget springet og gået fra den gode idé til egen virksomhed.