Skip to main content

Hvad fører uddannelsen til?

Som ingeniør i elektronik kan du fx udvikle robotter, eldrevne køretøjer, hardware og software til avancerede indlejrede systemer samt blive en medspiller i den grønne omstilling med udvikling af nye energieffektive konvertere.
Du får efterspurgte kompetencer inden for områder, hvor den teknologiske udvikling foregår meget hurtigt - og har stor betydning for samfundets udvikling. Elektronikingeniører arbejder både i den private og i den offentlige sektor.

Overordnet set beskæftiger ingeniører i elektronik sig med drift, udvikling, projektering, projektledelse, rådgivning, salg, undervisning og forskning.

Du kan fx arbejde med: 

 • Robotter og droner
 • Programmerbar elektronik
 • Indlejrede systemer
 • Elektrisk energikonvertering (vindmøller, solceller, batterier, elbiler)
 • Softwareudvikling
 • Medicinsk udstyr
 • Computere og datanet
 • Kontrol og overvågningssystemer
 • Måleudstyr
 • Styring og automatisering af produktionsprocesser
 • Internet of Things (IOT) og cyber physical systems (CPS)

Du kan fx blive ansat som:

 • Elektronikingeniør/svagstrømsingeniør
 • Softwareingeniør
 • Automationsingeniør
 • Applikationsingeniør
 • R&D (Research & Development)
 • Projektingeniør/projektleder
 • Kvalitetsingeniør
 • Konsulent/rådgivende ingeniør
 • Teknisk supporter
 • Underviser (STX, HTX, erhvervsakademier, ingeniørhøjskoler, universiteter)
 • Forsker

Kompetenceprofil

Hvad er det egentligt, der vil gøre dig særligt attraktiv på jobmarkedet, hvis du uddanner dig til elektroingeniør? For en arbejdsgiver ER du dine kompetencer. Derfor giver vi dig her et overblik over, hvad du får af kompetencer: almene og specifikke for elektronik.

Mød Tomas som arbejder i virksomheden OnRobot

Mød Thor som er udviklingsingeniør i en energivirksomhed

Som udviklingsingeniør hos Electrocom følger Thor Thau sine projekter til dørs. Han er nemlig med lige fra idéfasen til, at den konkrete løsning bliver installeret og holder styr på energiforbruget hos fx Ikea.