Karriere

 • Denne uddannelse kan læses i Odense
 • Denne uddannelse foregår på dansk

Du får efterspurgte kompetencer inden for områder, hvor den teknologiske udvikling foregår meget hurtigt - og har stor betydning for samfundets udvikling. Elektronikingeniører arbejder både i den private og i den offentlige sektor.

Overordnet set beskæftiger ingeniører i Elektronik sig med drift, udvikling, projektering, projektledelse, rådgivning, salg, undervisning og forskning.

Du kan fx arbejde med: 

 • Robotter og droner
 • Programmerbar elektronik
 • Indlejrede systemer
 • Elektrisk energikonvertering (vindmøller, solceller, batterier, elbiler)
 • Softwareudvikling
 • Medicinsk udstyr
 • Computere og datanet
 • Kontrol og overvågningssystemer
 • Måleudstyr
 • Styring og automatisering af produktionsprocesser
 • Internet of Things (IOT) og Cyber Physical Systems (CPS)

Du kan fx blive ansat som:

 • Elektronikingeniør/Svagstrømsingeniør
 • Softwareingeniør
 • Automationsingeniør
 • Applikationsingeniør
 • R&D (Research & Development)
 • Projektingeniør/Projektleder
 • Kvalitetsingeniør
 • Konsulent/Rådgivende ingeniør
 • Teknisk supporter
 • Underviser (STX, HTX, erhvervsakademier, ingeniørhøjskoler, universiteter)
 • Forsker

Se eksempel på karriere:

Læs om Thor Thau, der arbejder som udviklingsingeniør i en energivirksomhed.

Læs også:

Læs også Rift om unge elektronikhjerner eller Rumfartsingeniør i fynsk bondeidyl (artikler på www.ing.dk)