Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Diplomingeniøruddannelsen varer 3 1/2 år (7 semestre) og har et halvt års praktik i Danmark eller udlandet. Uddannelsen er erhvervsrettet, så du efter 3½ år er klar til arbejdsmarkedet. Uddannelsen kvalificerer dig også til at læse videre til civilingeniør.

Hvert semester er baseret på et hovedtema, der bliver omdrejningspunktet for semestrets teori- og projektarbejde. Straks fra studiestart bliver du en del af en projektgruppe, og ca. 1/3 af hvert semester bruges på et semesterprojekt.

Hvert semester er baseret på et hovedtema:

  1. Grundlæggende elektroteknik
  2. Autonome elektroniske systemer
  3. Design af avanceret elektronik
  4. Cyber physical systems
  5. EMC og programmerbar elektronik
  6. Ingeniørpraktik i Danmark eller udlandet
  7. Afgangsprojekt. 

Før du starter på uddannelsen, har du mulighed for at tage et kom-godt-i-gang-kursus i matematik. Kurset finder sted i august måned.

1. semester: Grundlæggende elektroteknik
Du starter ud med kurser, som giver dig et solidt fagligt grundlag inden for fysik, matematik og elektroteknik, hvor du udover teorien også arbejder med metoder og teknikker i forbindelse med dit projektarbejde. Du lærer også noget om pc-baserede værktøjer til programmering, modellering og simulering.

2. semester: Autonome elektroniske systemer
Du arbejder med elektronik, digitalteknik, mikrocontrollere og programmering med det formål at kunne realisere et autonomt elektronisk system, som foretager måling, opsamling, lagring og bearbejdning af data.

3. semester: Design af avanceret elektronik
På dette semester fordyber du dig i elektronikken, og du lærer om de fundamentale elektrofysiske love, som er grundlaget for forståelsen af elektriske signaler og komponenters virkemåde.

Du lærer du at kunne analysere og designe de enkelte komponenter, sætte dem sammen til et samlet system, opstille matematiske modeller og foretage beregninger og simuleringer af systemets dynamik. 

4. semester: Cyber physical systems
Semestret omhandler analyse og design af digital signalbehandlingssystemer og den hertil nødvendige analoge signalkonvertering. Du lærer om avanceredet indlejrede systemer, og realiserer et specifikt system i semesterprojektet, hvor du programmerer et komplekst mikroprocessorbaseret system, hvor den analoge og digitale verden interagerer og implementeres i et integreret produkt.

5. semester: EMC og programmerbar elektronik
På dette semester fokuseres der på programmerbar elektronik, analog filterteknik, EMC og layoutteknik. Samtidig får du mulighed for at specialisere dig i valgfrie fagområder inden for elektronik.

Experts in Team Innovation har fokus på iværksætteri, innovation og tværfaglighed. Du arbejder sammen med medstuderende fra andre studieretninger om at løse en konkret udfordring.

Endelig kan du også vælge at læse et semester på et udenlandsk universitet.

6. semester
Som diplomingeniørstuderende skal du på et obligatorisk praktikophold i en virksomhed. Opholdet kan afvikles i Danmark eller i udlandet, og er placeret på sjette semester.

På praktikopholdet får du afprøvet den teori du har lært på studiet og bruger den i praksis, mens du løser konkrete udfordringer på en arbejdsplads; samtidig får du skabt dig et netværk. Under opholdet udvikler og skaber du dig en forståelse for, hvilke arbejdsområder du kan komme til at beskæftige dig med, efter studiet.

Med et praktikophold får du en brugbar indsigt i, hvad der venter dig efter studiet. Du vil få opgaver som passer til den viden du indtil videre har opnået på studiet, men der vil også være mulighed for at udvikle dig fagligt, på baggrund af de ønsker du har med dit praktikophold. Du vil blive endnu bedre til at planlægge og udføre det, som du tidligere har arbejdet med i undervisningen.
Det netværk du får skabt under dit praktikophold, kan du bruge i din sidste tid af studiet. Der er mange, der under praktikopholdet udvikler idéer til afgangsprojektet. Og samtidig samarbejder mange ved deres praktikvirksomheder under afgangsprojektet.

Måske kan praktikopholdet og samarbejdet med praktikvirksomheden føre til en fastansættelse efter endt studie.

Praktikophold i udlandet
Med et praktikophold i udlandet får du international erfaring oveni - og du får brugt og forbedret dine sproglige kundskaber samtidig med at du får en masse gode oplevelser. Derudover kan det være en fordel at skrive et praktikophold i en udenlandsk virksomhed på dit CV, når du efter endt studie skal ud som diplomingeniør og søge job.

7. semester
På det afsluttende semester udarbejder du et afgangsprojekt - ofte i samarbejde med en virksomhed.

Eksempel på skema

Herunder ser du et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. semester af elektronik.  Skemaet varierer fra uge til uge, men der kan som udgangspunkt være skemalagt undervisning på hverdage i tidsrummet 8-18. Du har naturligvis pauser i løbet af dagen, fx ’det akademiske kvarter’ eller frokostpause.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Elektroteknik og fysik
08:00 - 12:00
Undervisning

 

Projekt i dynamiske systemer
08:00 - 12:00
Undervisning

Elektroteknik og fysik
08:00 - 12:00
Undervisning

Matematik og indledende programmering
08:00 - 12:00
Undervisning

Matematik og indledende programmering
12:00 - 16:00
Undervisning

Elektroteknik og fysik
12:00 - 16:00
Undervisning

Elektroteknik og fysik
12:00 - 16:00
Øvelser

   

 Se flere eksempler på ugeskemaer her.