Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Diplomingeniøruddannelsen varer 3 1/2 år (7 semestre) og har et halvt års praktik i Danmark eller udlandet. Uddannelsen er erhvervsrettet, så du efter 3½ år er klar til arbejdsmarkedet. Uddannelsen kvalificerer dig også til at læse videre til civilingeniør.

Hvert semester er baseret på et hovedtema, der bliver omdrejningspunktet for semestrets teori- og projektarbejde. Straks fra studiestart bliver du en del af en projektgruppe, og ca. 1/3 af hvert semester bruges på et semesterprojekt.

Hvert semester er baseret på et hovedtema:

  1. Grundlæggende elektroteknik
  2. Autonome elektroniske systemer
  3. Design af avanceret elektronik
  4. Cyber Physical Systems
  5. EMC og programmerbar elektronik
  6. Ingeniørpraktik i Danmark eller udlandet
  7. Afgangsprojekt. 

Før du starter på uddannelsen, har du mulighed for at tage et Kom-godt-i-gang-kursus i matematik. Kurset finder sted i august måned.

1. semester: Grundlæggende elektroteknik
Du starter ud med kurser, som giver dig et solidt fagligt grundlag inden for fysik, matematik og elektroteknik, hvor du udover teorien også arbejder med metoder og teknikker i forbindelse med dit projektarbejde. Du lærer også noget om pc-baserede værktøjer til programmering, modellering og simulering.

2. semester: Autonome elektroniske systemer
Du arbejder med elektronik, digitalteknik, mikrocontrollere og programmering med det formål at kunne realisere et autonomt elektronisk system, som foretager måling, opsamling, lagring og bearbejdning af data.

3. semester: Design af avanceret elektronik
På dette semester fordyber du dig i elektronikken, og du lærer om de fundamentale elektrofysiske love, som er grundlaget for forståelsen af elektriske signaler og komponenters virkemåde.

Du lærer du at kunne analysere og designe de enkelte komponenter, sætte dem sammen til et samlet system, opstille matematiske modeller og foretage beregninger og simuleringer af systemets dynamik. 

4. semester: Cyber Physical Systems
Semestret omhandler analyse og design af digital signalbehandlingssystemer og den hertil nødvendige analoge signalkonvertering. Du lærer om avanceredet indlejrede systemer, og realiserer et specifikt system i semesterprojektet, hvor du programmerer et komplekst mikroprocessorbaseret system, hvor den analoge og digitale verden interagerer og implementeres i et integreret produkt.

5. semester: EMC og programmerbar elektronik
På dette semester fokuseres der på programmerbar elektronik, analog filterteknik, EMC og layoutteknik. Samtidig får du mulighed for at specialisere dig i valgfrie fagområder inden for elektronik.

Experts in Team Innovation har fokus på iværksætteri, innovation og tværfaglighed. Du arbejder sammen med medstuderende fra andre studieretninger om at løse en konkret udfordring.

Endelig kan du også vælge at læse et semester på et udenlandsk universitet.

6. semester
På 6. semester er du i ingeniørpraktik hos en dansk eller udenlandsk virksomhed.

7. semester
På det afsluttende semester udarbejder du et afgangsprojekt - ofte i samarbejde med en virksomhed.