Skip to main content

Religionsstudier (Bachelor)

  • Denne uddannelse kan læses i Odense

Gennem hele studiet får du lejlighed til at forfølge de grundlæggende spørgsmål om, hvorfor og hvordan og med hvilke konsekvenser, mennesker skaber og har religion.

Uddannelsen kvalificerer dig til at kunne analysere, forstå og forklare hvordan religion indgår i forskellige kulturer og samfund i fortid og nutid, og hvordan enkelte religiøse fænomener som hellige skrifter, myter, ritualer, og religiøse genstande og billeder kan analyseres og tolkes med henblik på fx tids-, verdens - , samfunds- og naturopfattelse, køn, ligestilling og autoritet.   

Uddannelsen giver dig således også kompetencer til at analysere og bidrage til kvalificeret forståelse af religioners mulige roller i forhold til nutidens brændende spørgsmål og globale dagsordener, hvad enten det gælder bæredygtighed, menneskerettigheder, migration, retfærdighed, eller fred.