Skip to main content

Hvad kan jeg blive? Hvad fører uddannelsen til?

Med uddannelsen kan du analysere, hvordan religion indgår i forskellige kulturer og samfund i fortid og nutid, sætte problemstillinger ind i en større sammenhæng, arbejde med værdier, sætte dig ind i forskellige tankegange, strukturere viden og arbejde problemorienteret. Du vil både kunne undervise og forske, men der vil også være mulighed for at arbejde med administration, formidling eller organisationsarbejde.

Traditionelt retter uddannelsen i religionsstudier sig mod undervisning i gymnasiet, formidling på museer eller forskning på universitetet, men halvdelen af vores uddannede finder jobs i det private erhvervsliv eller i styrelser og kommuner.

Kompetencer

Kompetencer beskriver dine evner og færdigheder til at arbejde med konkrete opgaver. Med denne uddannelse vil du typisk komme til at arbejde med at:

  • Analysere aktuelle problemstillinger og offentlige diskussioner om religion, kultur og kulturmøder og deltage kvalificeret i relevante offentlige diskussioner om blandt andet religion, kultur og etik. 
  • Formidle din viden om religioners betydning for mennesker og samfund som underviser.
  • Løse andre formidlingsmæssige opgaver relateret til kultur, religion, kulturmøde og interkulturel kommunikation. 

Jobmuligheder

Med denne uddannelse vil du bl.a. kunne varetage jobs som:

  • Gymnasielærer (adjunkt/lektor)
  • Kulturformidler
  • Forsker

Hvis du vil være gymnasielærer, så vil det næsten altid være et krav, at du kan undervise i to fag. Det betyder, at du skal vælge sidefag i et gymnasierettet fag, som fx Historie eller Matematik.