Skip to main content

Hvad har vores bachelorer lært – og hvad gør de ude i verden?

Nedenfor kan du se eksempler på, hvad du lærer på uddannelsen, og hvad det kan bruges til. Listerne er slet ikke udtømmende - du vil finde masser af eksempler på færdiguddannede, som har brugt deres uddannelse til at lære andre ting og skabt sig en fremtid, som man umuligt kunne have forestillet sig.

Husk også at dit sidefag/tilvalg tilføjer endnu en dimension til det du lærer undervejs, og det du kan bagefter. Og at du kan vælge mange forskellige kandidatuddannelser.

Under uddannelsens opbygning kan du se mere om, hvilke elementer og valgfriheder, der indgår i din bacheloruddannelse. 

 

Efter din uddannelse

Efter denne uddannelse har folk fået job, hvor de skal:

 • deltage kritisk, kvalificeret og fagligt funderet i relevante offentlige diskussioner om bl.a. religion, kultur og etik
 • reflektere over diverse medier og målgrupper for formidling af forskningsresultater
 • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i en globaliseret og multikulturel verden og kunne indgå i et samarbejde, herunder at kunne modtage og give konstruktiv kritik
 • anvende IT som et redskab i forbindelse med såvel informationssøgning som mundtlig og skriftlig formidling
 • arbejde selvstændigt, disciplineret, struktureret og målrettet, herunder også kunne overholde deadlines og formalia
 • undervise i gymnasiet, højskolesektoren eller på universitetet (dette kræver en kandidatuddannelse)

Under din uddannelse

En uddannelse i Religion er en læreproces, hvor du blandt andet lærer at:

 • finde, udvælge og kritisk anvende relevant kildemateriale og faglitteratur
 • selvstændigt indsamle kildemateriale ved hjælp af sociologiske metoder såsom interview, feltarbejde, deltagerobservation og spørgeskemaer
 • identificere delproblemer og -spørgsmål og argumentere for valget
 • formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller, således at det bliver relevant og forståeligt for forskellige målgrupper
 • arbejde med større og mere langsigtede projekter
 • selvstændigt finde og anbefale fagligt kvalificeret baggrundsinformation
 • selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar

Dine valg undervejs skaber din fremtid

De studerende vi uddanner herfra, bliver ikke ens. De går herfra med et unikt sæt individuelle kompetencer og færdigheder.
For det er kun en del af uddannelsens indhold, som er fastlagt på forhånd. Resten vælger du selv undervejs. 
Du skal fx vælge et sidefag eller tilvalg på dit 3. år. Og du har en masse andre valgfriheder undervejs i din uddannelse. Fx kan du vælge at tage et praktisk forløb i en virksomhed eller organisation, tage et udlandsophold, du har valgfag og projekter du selv vælger, og du kan prioritere det, du synes er særligt fedt eller vigtigt!
Med denne bacheloruddannelse har du desuden mulighed for at læse en lang række forskellige kandidatuddannelser. Se dine muligheder i DIVA .

 

 

Hvorfor en uddannelse hos os åbner flere døre end den lukker

Når du studerer på universitetet, får du en unik pakke af færdigheder, som er grundlæggende for at tackle forskellige opgaver. Vi kunne kalde disse færdigheder for "universitetskompetencer". Uanset hvilken universitetsuddannelse du vælger, vil disse kompetencer følge dig ind i dit arbejdsliv.

Du udvikler disse universitetskompetencer, når du arbejder med dit fag på en akademisk måde, og det er en central del af denne bacheloruddannelse.

Du investerer i din fremtid

En universitetsuddannelse stiller krav til dig, men det betaler sig. De brede kompetencer det giver, er årsagen til, at mange nyuddannede skaber spændende og uventede karrierer. Karrierer der ikke nødvendigvis er direkte relateret til deres specifikke universitetsfag. Med din ballast fra vores universitetsuddannelse, har du mulighed for at bidrage alle mulige steder – og forfølge dine interesser – i dit første, andet eller syvende job.

Med din uddannelse opnår du blandt andet følgende generelle universitetskompetencer:

 • Evnen til at afgrænse, definere og analysere faglige problemer ved hjælp af relevante teorier og metoder.
 • Evnen til at organisere kompleks viden og data, samt at udvælge og prioritere vigtige aspekter af et emne.
 • Kunne kritisk vurdere forskellige teorier og metoder inden for faget.
 • Præcis og konsekvent brug af begreber samt evnen til at deltage i dialog og argumentation baseret på en grundlæggende teoretisk forståelse.
 • Kunne vurdere kilder og dokumentation.
 • Formidling af faglige problemstillinger og løsningsmodeller på en måde, der er relevant og forståelig for forskellige målgrupper.
 • Håndtering af komplekse og udviklingsorienterede situationer samt samarbejde, herunder evnen til at modtage og give konstruktiv kritik.
 • Arbejde selvstændigt, disciplineret, struktureret og målrettet, herunder overholdelse af deadlines og formalia.
 • Du kan læse mere om dine generelle kompetencer i din studieordning på MitSDU.

Tidligere gik man nærmest helt automatisk fra bacheloruddannelse til kandidatuddannelse, men det ser anderledes ud nu. Flere og flere træder ud på arbejdsmarkedet med en bacheloruddannelse fra universitetet (og forventningen er, at det tal vil stige i fremtiden).

Måske har du lyst til at prøve dig selv af på arbejdsmarkedet efter bacheloren - og bruge dine erfaringer herfra, hvis du vælger at søge ind på en kandidatuddannelse senere.

Måske vælger du både at søge jobs og søge ind på en kandidatuddannelse, mens du afslutter din BA.

Der er 1000 veje til en god karriere som universitetsuddannet. Det vigtigste er, at du forholder dig til de valg du træffer undervejs, og vælger det som giver mening for dig. 

Hvis du drømmer om at arbejde som underviser på ungdomsuddannelser, er det langt de fleste steder en forudsætning, at du har færdiggjort en kandidatuddannelse (og gerne en 2-faglig).