Skip to main content
DA / EN

Dagsorden 18. marts 2015

Der indkaldes hermed til møde i Repræsentantskabet for Syddansk Universitet.

 

Mødet finder sted:

 

onsdag den 18. marts 2015, kl. 15.15 – 17.30 i O 77
Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense M

 

Dagsorden:

 

 1. Velkomst og godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet den 10. december 2014
  v/formand Jørgen Krab Jørgensen
 2. Status på handleplaner – Strategi2020
  v/rektor Henrik Dam 
   
 3. 70-året for Holocaust
  v/Lektor, cand.mag. Therkel Stræde, Institut for Historie 
   
 4. Nyt fra Syddansk Universitets bestyrelse
  v/bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen 
   
 5. Aktuelle sager
  v/rektor Henrik Dam 
   
 6. Procedure og tidsplan for udpegning af udefra kommende bestyrelsesmedlemmer
  v/formand Jørgen Krab Jørgensen 
   
 7. Eventuelt
  v/formand Jørgen Krab Jørgensen

 

Med venlig hilsen

Jørgen Krab Jørgensen
Formand for Repræsentantskabet

 

Sidst opdateret: 03.11.2016