Skip to main content

Rekrutteringsproces for ansættelse af ph.d.-studerende

Tidsplan for ansættelse af en ph.d.-studerende

Tidsforløbet for ansættelse af ph.d.-studerende afhænger af, om der på forhånd er en færdigskrevet protokol, eller om den ph.d.-studerende selv skal skrive denne. Indskrivningen  kan ikke igangsættes før ph.d.-skolen har alle de påkrævede dokumenter i hænde. Behandling af ansøgningen til ph.d.-skolen kan tage et par måneder.

På ph.d.-skolens hjemmeside kan du finde al information om ansøgning og indskrivning 

Skal du ansætte en ph.d.-studerende uden dansk statsborgerskab, som skal have patientkontakt, skal du være opmærksom på kravene til opholds-/arbejdstilladelse, autorisation og sproglige færdigheder.

Læs mere om dette på International Staff Offices sider

Sidst opdateret: 21.09.2023