Skip to main content

Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi

Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi

Menneskets udvikling og aldring

Hvorfor bliver nogle mennesker syge, mens andre ikke gør, selv om de udsættes for den samme påvirkning? Hvordan spiller arv og miljø sammen - og hvordan vil vores helbred og livslængde udvikle sig i årene der kommer?

Forskning og Samarbejde

Ved Forskningsenheden for Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi (EBB) forsker vi i menneskers udvikling og aldring - og i sammenhængen imellem disse. Vi er engageret i tværfaglig forskning, der kombinerer metoder inden for epidemiologi, genetik, statistik, bioinformatik og demografi.

Undervisning og vejledning

EBB varetager undervisningen i epidemiologi og biostatistik ved lægeuddannelsen, samt uddannelserne Folkesundhedsvidenskab og Biomekanik. Forskerne ved EBB underviser også på ph.d.-kurserne ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og som en service til ph.d.-studerende tilbyder vi vejledning i anvendt biostatistik.