Skip to main content
DA / EN

Undervisningsportfolio

Undervisningsportfolioen bruges i denne sammenhæng til stillingsansøgninger, MUS-samtaler samt intern og ekstern synliggørelse af individuelle og institutionelle pædagogiske kompetencer bl.a. til brug for institutionsakkreditering.

Kravet om undervisningsportfolio er således beskrevet i SDUs Delpolitik for Universitetspædagogik:

Det enkelte fakultet ved SDU har forskellige skabeloner for, hvordan undervisningsportfolioen skal udformes. Læs mere via linkene i kolonnen til højre.

Undervisningsportfolioen har imidlertid også et stort potentiale i forhold til understøttelse af læring og udvikling. I denne sammenhæng fungerer portfolioen som en ramme for den enkelte undervisers fastholdelse af og refleksioner over oplevelser og erfaringer i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af mange typer af undervisningssituationer.

SDU Universitetspædagogik er involveret i en række aktiviteter for SDU’s ansatte, som understøtter arbejdet med undervisningsportfolioen som både et dokumenterende og udviklende redskab. For nærmere information om dette bedes du henvende dig til  Rie Troelsen .

Oprettelse af undervisningsportfolio
På SDU benyttes PURE til udarbejdelse af undervisningsportfolio. Det sker i praksis ved, at du udarbejder et undervisningsCV under fanen "Curriculum vitae". Se denne vejledning  (åbner som pdf-fil) til oprettelse af undervisningsCV'er i PURE.

Portfolio - HUM

LÆS MERE

Portfolio - NAT

Læs mere

Portfolio - SAMF

Læs mere

Portfolio - SUND

Læs mere

Portfolio - TEK

Læs mere