Skip to main content

Undervisningsportfolio

Undervisningsportfolioen bruges i denne sammenhæng til stillingsansøgninger, MUS-samtaler samt intern og ekstern synliggørelse af individuelle og institutionelle pædagogiske kompetencer bl.a. til brug for institutionsakkreditering.

Kravet om undervisningsportfolio er således beskrevet i SDUs Delpolitik for Universitetspædagogik:

Det enkelte fakultet ved SDU har forskellige skabeloner for, hvordan undervisningsportfolioen skal udformes. Læs mere via linkene i kolonnen til højre.

Undervisningsportfolioen har imidlertid også et stort potentiale i forhold til understøttelse af læring og udvikling. I denne sammenhæng fungerer portfolioen som en ramme for den enkelte undervisers fastholdelse af og refleksioner over oplevelser og erfaringer i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af mange typer af undervisningssituationer.

SDU Universitetspædagogik er involveret i en række aktiviteter for SDU’s ansatte, som understøtter arbejdet med undervisningsportfolioen som både et dokumenterende og udviklende redskab. For nærmere information om dette bedes du henvende dig til enten Rie Troelsen  eller Birgitte Madelung.

Oprettelse af undervisningsportfolio

På SDU benyttes PURE til udarbejdelse af undervisningsportfolio. Det sker i praksis ved, at du udarbejder et undervisningsCV under fanen "Curriculum vitae". Se denne vejledning  (åbner som pdf-fil) til oprettelse af undervisningsCV'er i PURE.

I PURE er der kun mulighed for at arbejde med tekst, men du kan supplere med en portfolio i e-learn.sdu.dk (Blackboard), hvis du gerne vil uploade billeder, lyd-, videofiler m.m. Portfolioen i Blackboard kan også deles med personer, der ikke har adgang til Blackboard. Der er oprettet undervisningsportfolio-skabeloner i Blackboard for hvert fakultet, som du kan benytte. Der er udarbejdet en vejledning, som du kan følge. Klik på linket i bunden af siden.

Portfolio - HUM

læs mere

Portfolio - NAT

Læs mere

Portfolio - SAMF

Læs mere

Portfolio - SUND

Læs mere

Portfolio - TEK

Læs mere

Vejledning til Blackboards portfolio-værktøj

Læs mere