Skip to main content
DA / EN

TAL Konference 2016

Velkommen til websiden for TAL2016. Konferencens hovedtema er aktiverende undervisning og aktiv læring, som er det bærende princip for uddannelse på SDU. Denne konference skal hjælpe praktikere med at inspirere hinanden og formidle viden og erfaringer om, hvordan studerendes læring fremmes i overensstemmelse med de bærende principper på SDU.

Tid og sted: Tirsdag 1. november 2016 kl. 9-16 på Syddansk Universitet (Odense)

KONFERENCEPUBLIKATION

BOOK OF ABSTRACTS  -  indeholdende detaljeret program, præsentation af key note forelæser, samt abstracts af alle korte oplæg og workshops.

Key note Sally Kifts ppt - vil ikke være tilgængelige på hjemmesiden, men er blevet sendt til deltagerne.

 

Målgruppen er primært medarbejdere fra SDU og University Colleges i Region Syddanmark. Konferencen er dog åben for alle interesserede, og abstracts og tilmeldinger fra medarbejdere fra andre nationale og internationale universiteter og andre uddannelsesinstitutioner er meget velkomne.

Formålet med konferencen er at give deltagerne mulighed for at

  • dele, dokumentere, demonstrere, begrunde og analysere egne eksempler på aktiverende undervisning og aktiv læring
  • blive inspireret til at videreudvikle egen aktuel praksis eller udvikle en ny egen praksis inden for aktiverende undervisning og aktiv læring 

Konferencens tema

Dette år har konferencen et særligt fokus på studiestart og understøttelsen af studerendes aktive læring på første år af deres videregående uddannelse.

Det første år på en videregående uddannelse spiller en afgørende rolle for de studerendes oplevelse af fagligt og socialt tilhørsforhold. Det er her at grundstenen til fastholdelse og vellykkede studieforløb bliver lagt. Studerende starter på universitet i al deres mangfoldighed. Med sig bringer de forskellige kulturer, baggrunde og læringsforudsætninger. For at understøtte en vellykket overgang til universitetet er det nødvendigt at møde og anerkende de studerende i al deres mangfoldighed lige fra studiestart og gennem hele deres studieforløb.

TAL2016 opfordrer undervisere, undervisningsudviklere, studieadministrative medarbejdere, vejledere, forskere, bibliotekarer og studerende til at bidrage med praktiske eksempler, erfaringer og forskning om understøttelse af studerendes læring på første år og overgangen til universitet. De parallelle sessioner vil fortrinsvis falde indenfor disse fire spor:

Hovedtema – Aktiverende undervisning og aktiv læring

  • Eksempler på aktiv læring og aktiverende undervisning under studiestart og gennem hele studiet.

Særligt fokus – Studiestart og studieunderstøttende forløb

  • Førsteårspædagogik: Undervisnings- og uddannelsesudvikling mhp studerendes aktive deltagelse, motivation, selv-regulerende læring mm.
  • Understøttelse af overgangen: Studerendes erhvervelse af studiekompetencer, social og akademisk integration, overgangen fra ungdomsuddannelser til universitet, fra bachelor til kandidat, fra uddannelse til job.
  • Mangfoldighed og inkluderende læringsfællesskaber: Eksempler på inkluderende læringsfællesskaber, der anerkender og bygger på studerendes mangfoldighed.

Format og sprog: Konferencen består af keynote oplæg v/Sally Kift, Deputy Vice-Chancellor (Academic), James Cook University, Australia samt parallelle sessioner med korte oplæg  og workshops, der omhandler konferencens hovedtema og særlige fokus.

 Keynote oplæg og plenumdebatter vil foregå på engelsk. Der vil være parallelsessioner på dansk og engelsk.

  •  I sessionerne med korte oplæg vil hver oplægsholder have 10 min. til at fortælle om en undervisningserfaring og reflektere herover. Hver præsentation efterfølges af 10 min. diskussion.
  • Workshops'ene varer 1 time og 30 minutter. 

Konferencepublikation: Oplægsholdere får mulighed for efterfølgende at sende deres bidrag ind til en konferencepublikation.

Konferencearrangører: SDU Universitetspædagogik.

Hvis du har spørgsmål til konfrencens indhold, er du velkommen til at kontakte: sduup@sdu.dk

Har du spørgsmål af praktisk karakter, bedes du kontakte Anne Grete Petersen, agpetersen@sdu.dk

 

 

Teaching for Active Learning - TAL2015

Materiale fra TAL konferencen afholdt på SDU 3. November 2015

Læs mere

Sidst opdateret: 05.12.2022