Skip to main content
DA / EN

Samarbejde

Odense Universitetshospital er mere end en samarbejdspartner for Syddansk Universitet. SUND og OUH er afhængige af hinanden og er organisatorisk flettet ind i hinanden. Klinisk Institut er det største institut på SUND – men hele instituttet ligger fysisk på OUH, hvor forskning og klinik er i direkte sammenhæng med hinanden. SUND er således afgørende for udførelsen af forskning på OUH, og de kliniske rammer er afgørende for forskningen.

OUH prioriterer forskning

Med en stærk forskningsstrategi er målet de næste fem år en væsentlig stigning i antallet af videnskabelige publikationer og antallet af forskere og ph.d’er – ligesom internationalisering er i fokus. OUH vil også etablere mindst tre eliteforskningscentre påhøjeste internationale niveau, og der skal oprettes forskningsunderstøttende udviklingsfunktioner inden for de højt specialiserede funktioner. Strategien bakkes op af ledelsesmæssigt samarbejde og en økonomisk satsning, der gør strategien levende.

Forskningsniveauet skal være i top

Og samarbejdet og samspillet mellem SUND og OUH vil gøre det muligt at tiltrække de bedste medarbejdere og forskere fra ind- og udland. OUH og Klinisk Institut ønsker desuden, at alle faggrupper med forskerkvalifikationer bidrager til at fremme den sundhedsvidenskabelige forskning, og at der etableres klare karriereveje for alle relevante faggrupper.
Herigennem styrkes forskningen på OUH yderligere.

En oplagt indikator for prioriteringen af forskning ses over de seneste år som en stor stigning i antallet af ph.d-studerende og en fordobling i antallet af professorer. Og udviklingen fortsætter.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  har i løbet af de sidste ti år opbygget og konsolideret Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS).

Instituttet varetager forskningssamarbejdet med de øvrige sygehuse i Region Syddanmark og nogle af sygehusene i Region Sjælland. Dette er vigtigt, fordi det er på regionssygehusene, at den store andel af patienter med de almindeligste sygdomme behandles.

Sygehuse med translationel forskningsprofil

Forskningen ved instituttet omfatter bred klinisk, organisatorisk og læringsrelateret forskning. Uddannelsen omfatter også klinisk uddannelse af studerende fra Syddansk Universitet, der gennemfører kliniske ophold på regionssygehusene. Hermed er den translationelle forskningsprofil blevet standarden i hele regionen, hvor forskning og patientbehandling ligger regionalt, med delestillinger mellem universitetet og regionens sygehuse; og samtidig et frugtbart samarbejde mellem disse og de andre institutter på SUND.

Helt konkret faciliterer instituttet forskningen i en kompleks organisation bestående af SDU og syv sygehusorganisationer i Region Syddanmark og Region Sjælland ved at yde sparring omkring forskningsprocesser og ved at dyrke og formalisere samarbejde på tværs af matriklerne.

IRS har mere end 160 ansatte på 13 matrikler.

Sidst opdateret: 21.12.2022