Skip to main content
Navnenyt

Birgitte Nørgaard udnævnes til professor i brugerperspektiver på SDU

Sygeplejerske, cand.cur., ph.d. Birgitte Nørgaards forskning er forankret i sundhedsvæsenet, og fokuserer netop på brugerperspektiver og brugerinddragelse. Professoratet tilknyttes Institut for Sundhedstjenesteforskning på SDU.

Gennem de seneste år har der været et stigende fokus på brugerinddragelse i sundhedsvæsenet, og området er kommet mere og mere i fokus i forskningen; eksempelvis i hvordan brugerne bedst inddrages, betydningen og effekten af brugerinddragelse, og hvordan brugernes perspektiver integreres i beslutninger og i organiseringen af sundhedsvæsenet.

Birgitte Nørgaards professorat skal koncentreres om forskning i dette, samt udvikling af metoder og indsatser, der kan styrke brugerinddragelse og integration af brugernes perspektiver i sundhedsvæsenet. Det er desuden væsentligt at forskningen bidrager til undervisning af såvel ph.d.- som kandidat- og masterstuderende på SDU, hvor Birgitte Nørgaard har mange års erfaring som underviser og vejleder. 

Birgitte Nørgaards næsten 30 år lange tilknytning til sundhedsvæsenet danner basis for mange samarbejdsrelationer og forskningsprojekter, der har direkte udspring i klinisk praksis, hvor patienter, pårørende og klinikere er med til at beslutte, hvad der skal forskes i. Slutbrugerens ønsker og behov er et kerneområde i Birgitte Nørgaards forskning, foruden særlig opmærksomhed på ulighed i sundhed og sygdom. 

Birgitte Nørgaard har derudover et forskningsfokus på metodeudvikling som spørgeskemaudvikling og -validering og metoder til evidensbaseret forskning i samarbejde med såvel lokale, som nationale og internationale forskere. 

Birgitte Nørgaard er uddannet sygeplejerske fra Rigshospitalet i 1987. Efter uddannelsen arbejdede hun en årrække som sygeplejerske, primært på intensivafdelinger forskellige steder i landet og blev i 1996 afdelingssygeplejerske på Kolding Sygehus. En diplomuddannelse i ledelse førte videre til en kandidatuddannelse i sygepleje fra Århus universitet i 2002 og efterfølgende en ph.d. fra SDU, der blev forsvaret i 2011.  Ph.d.’en var forankret på Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus og omhandlede kommunikation med patienter og kolleger. Herefter fulgte en toårig post.doc.-periode i Akutafdelingen, også på Kolding Sygehus med fokus på den faglige kvalitet og den patientoplevede kvalitet på akut-området, samt interprofessionelt samarbejde. 

Birgitte Nørgaard blev i 2013 ansat på SDU, først som konsulent, fra 2015 som lektor og fra 2018 som forskningsleder for Enheden for Brugerperspektiver. I 2020 blev den ergoterapeutiske forskningsgruppe integreret i enheden, som skriftede navn til Brugerperspektiver og borgernære indsatser. Birgitte Nørgaard er fortsat forskningsleder for enheden.

Birgitte Nørgaard har to voksne sønner og bor i Almind (mellem Kolding og Vejle) med sin mand Steen, der har tre voksne børn. 

Mød forskeren

Birgitte Nørgaards forskning er forankret i sundhedsvæsenet, og hendes professorat tilknyttes Institut for Sundhedstjenesteforskning på SDU

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 03.04.2022