Skip to main content

Sladderens ondskab lurer lige om hjørnet, men...

Trods sit blakkede rygte, så bidrager sladder - til manges overraskelse - positivt til "samfærdslen", lyder det fra Jeanette Lemmergaard, institutleder ved Institut for Marketing & Management.

Sladder er "limen", der binder os sammen , fordi den bidrager til at skabe relationer og drage omsorg for hinanden. Det gælder også på arbejdspladsen, skriver Jeanette Lemmergaard bl.a. i en kronik.

"Accepteres den præmis, at sladder i arbejdsmæssig sammenhæng har flere positive funktioner f.eks. gennem det sammenhold og den tryghed blandt dem som sladderen skaber, så bliver det decideret farligt, hvis al sladder fjernes. Den uforpligtende snak om løst og fast, kan være en munter måde at sprede information og et forsøg på at forstå og forudsige, hvad der kommer til at ske i forbindelse med f.eks. forandringsprocesser og/eller omstruktureringer. Igennem sladderen kan vi distancere os fra hverdagens trivielle rutiner. Sladder er simpelthen den smørelse, som binder organisationen sammen.

Sladder er en informationskanal, og sladrehankene har en vidensdelingsfunktion, når de bevæger sig rundt i organisationen og overfører viden mellem grupper af medarbejdere, som måske ikke direkte kommunikerer med hinanden. Igennem sladder kan andre påvirkes, og sladder er med til at socialisere kollegaer. Sladder kan også ses som en offentlig sanktion i forhold til sociale ”gratister” og ”snydere”. "

Læs hele kronikken Sladderens ondskab lurer lige om hjørnet (Fyens Stiftstidende, Business Fyn, februar 2017, www.fyens.dk).

 

Mød forskeren

Jeanette Lemmergaard er lektor og institutleder ved Institut for Marketing & Management på SDU.

Redaktionen afsluttet: 27.02.2017