Skip to main content

Karen la Cour udnævnes til professor i ergoterapi og borgernære indsatser ved SDU

Som professor i ergoterapi og borgernære indsatser ved IST skal Karen la Cour bl.a. stå i spidsen for den videre udvikling af det tidligere forskningsinitiativ for aktivitetsstudier og ergoterapi, som fremover samles med den nuværende forskningsenhed for brugerperspektiver.

- I takt med det Danske sundhedsvæsens øgede fokus på det nære sundhedsvæsen og udlægning af sundhedsindsatser til kommunerne, er der særligt brug for ekspertise i aktivitetsfremmende og borgernære indsatser. Indsatser som understøtter mulighederne for mennesker med alvorlige og kroniske sygdomme i at klare hverdagens aktiviteter og gøremål i eget hjem og eget liv, længst muligt og med den bedst mulige livskvalitet,  udtaler Karen la Cour.

Gennem mange års forskning har Karen la Cour med afsæt i ergoterapi og aktivitetsvidenskab udviklet betydelig viden om aktivitetsfremmende indsatser til mennesker med livstruende sygdomme. Hendes forskning har fokus på menneskers hverdagsliv og særligt med udvikling og evaluering af borgernære interventioner. Målet er at give mening og livskvalitet, herunder at sikre muligheden for at man kan klare hverdagens aktiviteter gennem at opretholde funktion og deltagelse, så længe livet varer.

Hun har stået for udvikling og ledelse af kommunale og tværsektorielle interventionsstudier særligt inden for kræftområdet, og hun samarbejder med forskere og sundhedsprofessionelle, nationalt så vel som internationalt.

Karen la Cour kommer fra REHPA det Nationale Videncenter for Rehabilitering og Palliation, hvor hun bl.a. har været leder for Rehabiliteringsforskning.

Aktuelt leder hun forskningsprojekter inden for social ulighed i rehabilitering og palliation, hverdagsliv for unge voksne med kræft, og et projekt om balance i dagligdagen med fremskreden kræft der sætter fokus på koordination af rehabilitering og palliation.

Mød forskeren

Karen la Cour, professor ved forskningsenheden Brugerperspektiver på Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 14.12.2020