Skip to main content

Marianne Vie Ingersgaard er sociolog og skal forske i, hvordan man bedst hjælper unge med diabetes

Det er svært at være teenager, og det er også svært at være først i 20’erne. Men det er værre, hvis man også har type 1 diabetes. Forskning har vist, at mange af disse unge ikke bare slås med deres sygdom, men også med lavt selvværd, depressive symptomer og spiseforstyrrelser, sociale problemer med stigmatisering, konflikter med deres forældre og manglende støtte fra venner.

Marianne IngersgaardEndnu har man ikke fundet ud af, hvordan man bedst kan hjælpe dem, men sociolog Marianne Vie Ingersgaard fra Steno Diabetes Center Copenhagen har nu fået en Ph.d-bevilling til – på Syddansk Universitet - at finde viden, der kan danne rammen for udvikling af effektive metoder tilpasset de unges liv og behov.

- Jeg håber, vi kan bidrage til nye set-ups, kommunikationsformer og støttemuligheder, som kan minimere unges diabetes-relaterede udfordringer og samtidig forbedre deres håndtering af sygdommen, så de kan leve et langt og godt liv med en god livskvalitet, uden at diabetes påvirker og fylder unødvendigt meget i deres liv og hverdag, siger hun.

Fokus på unge med sygdom

Helt siden Marianne Vie Ingersgaard var kandidatstuderende, har hun arbejdet med forskning af livet som ung med alvorlig sygdom, og hun har gået målrettet efter at skrive en Ph.d. på området.

- Jeg fik ideen gennem et forskningsprojekt, jeg for nyligt var involveret i på Steno Diabetes Center Copenhagen, som handlede om livet som ung med type 1 diabetes. Jeg fik indsigt i de mange kropslige, psykiske og sociale udfordringer, problemstillinger og dilemmaer, som sygdommen kan føre med sig i ungdomslivet. Vores analyse viste især, at noget af det, som unge tillægger allermest betydning, er, hvordan de kommer til forståelse med sig selv ud fra deres sygdom, hvordan de fremstår over for andre, samt hvordan deres sociale relationer påvirker deres identitetsforståelser, og hvordan deres familie og venner støtter dem i håndteringen af deres sygdom.

-Hvis vi vil hjælpe unge med diabetes, må vi tage udgangspunkt i og adressere de problemstillinger, de selv oplever som mest udfordrende. Derfor fokuserer min Ph.d. på, hvordan unges (sygdoms)identitetsforståelser udvikles, manifesteres og påvirker den måde, de håndterer deres diabetes på samt deres sociale relationers betydning for samme, siger Marianne Vie Ingersgaard.

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Fakta:

Marianne Vie Ingersgaard tager sin Ph.d på Syddansk Universitet, hvor hendes hovedvejleder er professor Tine Tjørnhøj-Thomsen, Statens Institut for Folkesundhed. Hendes to øvrige vejledere kommer fra Steno Diabetes Center Copenhagen, det er forskningschef Ingrid Willaing og seniorforsker Dan Grabowski.
Redaktionen afsluttet: 17.12.2018