Skip to main content
Pressemeddelelse

Velfærdsløsninger: Tænk som en designer

Mange innovationsprojekter strander, fordi løsningerne bliver for lokale eller undervurderer designtænkningens rolle.

 Offentlig-privat samarbejde vinder stadig mere frem. Det kan være en kilde til at skabe innovative og effektive løsninger i den offentlige sektor i en tid med knappe ressourcer, bedre men dyrere behandlinger og færre erhvervsaktive.

Og samarbejdet kan samtidig fremme væksten i små og mellemstore virksomheder både herhjemme og på internationale markeder.
Men erfaringerne viser, at det har været vanskeligt at kommercialisere de innovationsprojekter, der er blevet udviklet over de sidste fem-seks år. Ifølge lektor Majbritt Rostgaard Evald skyldes det blandt andet, at brugerne ikke involveres nok.

Brugere med forskellige behov

- En velfærdsløsning bliver sjældent implementeret i andre offentlige organisationer ud over den organisation, løsningen er udviklet til. Ofte udvikler virksomhederne for lokale løsninger, uddyber hun og fortsætter:

- Hvad der er brug for, er løsninger, som udvikles i tæt samspil med mange forskellige brugere, eksempelvis patienter, sygeplejersker, indkøbspersonale og politikere. Selvom det kan være udfordrende, så gælder det om systematisk at tilegne sig viden og forståelse for de forskellige brugeres værdisæt for at skabe værdi for så mange som muligt.

Det afgørende er også, at flere offentlige organisationer deltager, f.eks. afdelinger på forskellige hospitaler, fordi det giver grundlag for, at løsningen kan kommercialiseres til en bred skare af offentlige organisationer.

Designtænkning professionaliserer

Derfor vil SDU-forskere tilføre en ekstra dimension til samarbejdet mellem offentlige og private organisationer: Designtænkning kan visualisere velfærdsløsningerne og involvere brugerne langt tidligere i innovationsprocessen.

- Fordi designere er gode til at sætte sig ind i brugernes behov, ser de andre perspektiver end fagpersoner gør. Design kan også bruges til at få italesat parternes tavse viden og derved hurtigere skabe forståelse og ahaoplevelser i samarbejdet, siger lektoren.

Hun peger på, at design samtidig kan bidrage til at koble de to sektorer, som ikke er vant til at samarbejde og ikke altid helt forstår hinanden.

Løsninger testes i tre kommuner

For at offentlig-privat innovation for alvor kan bidrage til at løse velfærdssamfundets udfordringer, kræver det, at flere offentlige institutioner kan bruge de samme løsninger. Også selvom institutionerne ofte drives meget forskelligt.

Derfor foregår det nye projekt i samarbejde mellem SDU-forskere inden for erhvervsøkonomi, design og statskundskab, tre kommuner og en række private virksomheder, som skal indgå i netværkskonsortier af mindst tre små og mellemstore virksomheder.

- Virksomhederne får til opgave at skabe driftsløsninger, som kan tilpasses behovene i forskellige institutioner. Og hver løsning vil blive afprøvet i de tre kommuner, så vi sikrer, at de ikke bliver for lokale og mister deres kommercielle potentiale, siger Majbritt Rostgaard Evald.

Ikke kun sundhed og ældreområdet

Hun ser gode perspektiver for offentlig-privat innovation i de kommende år. Allerede gennemførte projekter har skabt løsninger til sundheds- og ældreområdet, såsom intelligente badeværelser og senge. Men nu breder det sig også til andre sektorer.

Eksempelvis er virksomheder i gang med at finde løsninger, der kan være med til at kommercialisere lystfiskeri, så det bliver nemmere at orientere sig om, hvor det er godt at kaste linen ud.

- Lystfiskeri er ikke så organiseret, så en digital løsning kan hjælpe mange – lige fra den enkelte fisker til udbydere af put and take fiskeri og offentlige turistbureauer, der bedre kan informere turisterne om, hvor det sjove sker. Det er et eksempel på, at én velgennemtænkt, enkel løsning kan gavne mange, når offentlige og private virksomheder samarbejder, siger lektoren.

FAKTA: Millionstøtte til projektet

Forskningsprojektet er støttet med 11 millioner kroner fra Regionale erhvervsudviklingsmidler fra Syddansk Vækstforum og fra Europæiske Regionalfondsmidler.

Fra SDU deltager forskere fra Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, SDU Design og Institut for Statskundskab.

Derudover indgår erhvervskontorer i Kolding, Billund og Haderslev Kommune og et netværkskonsortium af mindst tre små og mellemstore virksomheder i projektet, som også foregår i samarbejde med Welfare Tech, Design to innovate (D2I) og CoLab.

Projektet løber over tre år, hvor parterne skal udvikle i alt fire innovationsprojekter, som skal afprøves i de tre kommuner. Projektets titel er Offentlig Privat Innovation Living Design Lab. Det ledes af Majbritt Rostgaard Evald, lektor ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse.

Læs mere om forskningen i offentlig-privat innovation ved SDU på www.sdu.dk/opi

Se Majbritt Rostgaard Evalds forskerprofil og kontaktinfo.

Redaktionen afsluttet: 24.08.2016