Skip to main content
DA / EN

Vejledning

Vejlederfunktionen er et vigtigt element i ph.d.-forløbet. Vejledningen omfatter information og rådgivning om alle aspekter af ph.d.-uddannelsen med fokus på faglig vejledning i forbindelse med forskningsaktiviteterne. Hovedvejlederen har ansvaret for den samlede ph.d.-uddannelse, jf. ph.d.-bekendtgørelsens § 8.

Et godt ph.d.-forløb kræver, at der fra ph.d.-uddannelsens start etableres et velfungerende samarbejde mellem den ph.d.-studerende, hovedvejlederen og medvejlederen, hvor den ph.d.-studerende og vejlederne afstemmer krav og forventninger til hinanden. En beskrivelse af de gensidige krav og forventninger til vejledningsforløbet - herunder forventninger til vejledningens form og omfang skal fremgå af ph.d.-planen.

Der forventes en samlet, fælles minimumsnorm for hoved- og medvejleder på 100 timer pr. år pr. ph.d.-studerende, og at hovedvejlederen følger den ph.d.-studerendes projekt nøje gennem hele studieforløbet. Hovedvejlederen bør løbende være i tæt dialog med den ph.d.-studerende om, hvordan projektet skrider frem, samt i hvilket omfang, der er behov for justeringer af projektet samt ph.d.-uddannelsens øvrige elementer (kurser, undervisning, ophold i andre forskningsmiljøer m.v.).

I forbindelse med de regelmæssige evalueringer skal det oplyses, hvordan vejledningen er forløbet og hvilket omfang den har haft. Ph.d.-skolen anbefaler, at der afholdes fælles vejledningsmøder, hvor begge vejledere deltager mindst én gang per semester.

Hovedvejlederfunktionen

Her kan du læse mere om hovedvejlederfunktionen samt hovedvejlederens forpligtelser.

Læs mere

Medvejlederfunktionen

Her kan du læse mere om medvejlederfunktionen.

Læs mere

Sidst opdateret: 11.05.2021