Skip to main content
DA / EN

Indskrivning og ansættelse

Adgang til ph.d.-uddannelsen baseres niveaumæssigt på et gennemført relevant kandidatstudium eller tilsvarende dokumenterede kvalifikationer, fx ved gennemførsel af et tilsvarende udenlandsk uddannelsesforløb (omfattende 300 ECTS). Indskrivning forudsætter at kandidatuddannelsen er gennemført med overbevisende resultat, det vil sige med karakterer i den øvre ende af karakterskalaen. Kandidatuddannelsen skal især dokumentere forskningsmæssige evner, og der lægges derfor særlig vægt på resultatet i specialet og andre avancerede selvstændige uddannelseselementer, samt relevante metodefag.

Det er muligt at søge om indskrivning inden ovennævnte betingelser er opfyldt, men indskrivning forudsætter, at kravene er opfyldt på indskrivningstidspunktet.

Ansøgere med anden uddannelsesmæssig baggrund, som har erhvervet de nødvendige faglige forudsætninger, kan indskrives. Der kan dog stilles krav om, at specielle faglige krav bliver opfyldt inden indskrivning eller sideløbende med studiet.

Indskrivning på ph.d.-studiet forudsætter, at der er tildelt et stipendium eller der er indgået en finansieringsaftale.

Studerende, der har afsluttet adgangsgivende eksaminer, der modsvarer en 3-årig dansk bachelorgrad og har bestået fag svarende til 60 ECTS af en kandidatuddannelse, kan indskrives på ph.d.-uddannelsen, forudsat der er tildelt et stipendium efter 4+4 ordningen.

Sidst opdateret: 05.03.2024