Skip to main content
DA / EN

Studiets finansiering

Ph.d.-skolen er ikke administrativt inde over stipendiernes finansiering, men her kan du finde et kort overblik over de mest hyppige finansieringsmuligheder. For flere informationer kan du kontakte forskerstøtten på Humaniora.

Stipendier opslået af institutterne eller fakultetet

Ph.d.-stipendier opslås som regel på SDU’s hjemmeside under ledige stillinger og som hovedregel til tildeling pr. 1. februar og 1. september. Oftest bliver stillingerne slået op i forbindelse med eksternt finansierede projekter, men i enkelte tilfælde vil institutterne slå deres egne ph.d.-stillinger op. Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Akademikernes Centralorganisation og Finansministeriet.

Ekstern finansiering

Indskrivning med ekstern finansiering ved ph.d.-skolen på Syddansk Universitet indebærer, at du ikke søger baseret på et stipendieopslag fra Det Humanistiske Fakultet. I stedet skal du selv finde midler fra andre kilder til at dække indskrivningsgebyret samt vejledning, bedømmelse og andre projektudgifter, herunder eventuelle rejseomkostninger. Du skal også sikre midler til din egen løn, så du kan forsørge dig selv i løbet af de normerede 36 måneder, som forskeruddannelsen strækker sig over. Ved ekstern ansættelse vil der dog blive udarbejdet en individuel samarbejdsaftale med ansættelsesstedet, instituttet og ph.d.-skolen.

Du kan søge om finansiering hos private fonde eller du kan indgå et samarbejde med en virksomhed, institution eller organisation. Danmarks Frie Forskningsråd udmønter også en særlig bevilling på finansloven, der er øremærket forskeruddannelse på offentlige forskningsinstitutioner uden for universiteterne (herunder museer mm.).  

Erhvervs-ph.d.

Erhvervs-ph.d.-uddannelsen henvender til personer på kandidatniveau med kvalifikationer for at gennemføre et ph.d.-projekt, samt til universiteter, virksomheder og offentlige institutioner, der fagligt kan understøtte et treårigt erhvervsrettet forsknings- og uddannelsesprojekt. Den erhvervs-ph.d.-studerende ansættes med løn i virksomheden under hele erhvervs-ph.d.-uddannelsen og deler sin placering mellem virksomheden og universitetet. Erhvervs-ph.d.-stipendiet kan søges hos Innovationsfonden.

Se mere om reglerne for eksternt finansierede projekter under Lovgrundlag, regler og praksis.

Selvfinansieret forløb 

Der er også mulighed for et selvfinansieret forløb. Du skal kunne dokumentere, at du har finansiering til et treårigt fuldtidsstudium og indskrivning sker på forudsætning af, at instituttet afsætter p.t. kr. 30.000 i afgift til kurser hos ph.d.-skolen, og en basisrejsepulje på kr. 40.000 til rejser i forbindelse med kurser uden for SDU, konferencer og miljøskift, som du som stipendiat selv skal råde over. Det er institutterne, der beslutter, om de vil tilknytte dig til instituttet og anmode om din indskrivning på ph.d.-skolen.