Skip to main content

Ny publikation: Tick-borne encephalitis

Forsker Nanna S. Andersen fra forskningsenheden for Klinisk Mikrobiologi har sammen med Fredrikke Christie Knudtzen, Ulrikka Nygaard, Kirsten Møller, Peter Henrik Andersen, Helene Mens, Sigurdur Skarphédinsson og Anne-Mette Lebech skrevet en statusartikel med titel: ”Tick-borne encephalitis” i tidsskriftet Ugeskrift for Læger.  Artiklen giver en god generel gennemgang af Tick-borne encephalitis (TBE). Herudover viser de blandt andet, at Infektionen forløber asymptomatisk hos 75% og at der er ingen specifik behandling, men TBE kan forebygges ved vaccination.                      

Ugeskr Læger 2023;185:V07230449 (ingen DOI nr.)  
Redaktionen afsluttet: 23.11.2023