Skip to main content
DA / EN

Bevilling fra EUopSTART

Center for Energy Informatics har modtaget en EUopSTART bevilling på 75.000 DKK fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation til det forberedende arbejde ifm. EUopSTARTprojekt: Commercial Buildings’ Energy Demand RespOnse Management (COBEDROM).

Center for Energy Informatics rolle i projektet har dog ændret sig siden EUopSTART ansøgningen blev indsendt og til bevillingen blev tildelt. CFEI ansøgte på baggrund af rollen som koordinator af en ansøgning til Horizon 2020 EE-06-2015 opslaget, men er siden gået med i et konsortium og deltager nu som partner i ansøgningen DR4ALL. På den baggrund er Center for Energy Informatics kun berettiget til et EUopSTART tilskud på 50.000 DKK.

Redaktionen afsluttet: 15.05.2015