Skip to main content
DA / EN

Center for Smarte Energiløsninger skrifter navn til Center for Energy Informatics

Center for Smarte Energiløsninger ændrer fra d.d. navn til Center for Energy Informatics. Dette sker som led i at skærpe vores forskningsmæssige profil og skabe et bedre match mellem centrets navn og de aktiviteter, der er i centret. Vores nuværende forskningsprojekter og samarbejdsrelationer vil fortsætte uændret.

Redaktionen afsluttet: 21.11.2014