Skip to main content

Center for Smarte Energiløsninger skrifter navn til Center for Energy Informatics

Center for Smarte Energiløsninger ændrer fra d.d. navn til Center for Energy Informatics. Dette sker som led i at skærpe vores forskningsmæssige profil og skabe et bedre match mellem centrets navn og de aktiviteter, der er i centret. Vores nuværende forskningsprojekter og samarbejdsrelationer vil fortsætte uændret.

Redaktionen afsluttet: 21.11.2014