Skip to main content
DA / EN

En grønnere opdrætsfisk - om matematik, tørring og fiskefoder

Tørring af fiskefoder forbruger årligt på verdensplan energi svarende til elforbruget i 600.000 husstande. Bevæbnet med fysik og matematiske modeller forsøger erhvervs ph.d. Anders Haubjerg at afkode, hvordan fiskefoder kan tørres på den mest energieffektive måde til fordel for miljøet og producentens bundlinje.

Et kritisk blik på energiforbruget bliver en stadigt  vigtigere konkurrenceparameter for virksomheder i en verden med stigende brændstofpriser samt skatter og afgifter, der er indført for at begrænse udledningen af CO2. Helt ny og innovativ teknologi kan selvfølgelig være den langtidsholdbare løsning. Men nu og her er det ofte effektivisering af den eksisterende teknologi, der kan gøre en forskel for både miljøet og virksomhedernes bundlinje. Et sted, hvor der kan være store energigevinster at hente, er i produktionen af fiskefoder.

Læs hele Anders Haubjergs artikel i Aktuel Naturvidenskab http://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/Aktuel_Naturvidenskab/nr-1/AN1-2014fiskefoder.pdf.

Anders er erhvervs ph.d. ved Graintec A/S og tilknyttet Center for Smarte energiløsninger.

Redaktionen afsluttet: 10.03.2014