Skip to main content
DA / EN

Videnkupon: Optimering af varmefordeling i autoklaver

KEA Phønix får bevilling til Optimering af varmefordeling i autoklaver i samarbejde med Center for Smarte Energiløsninger på Syddansk Universitet.

Projektets formål er, med udgangspunkt i matematisk modellering, at sikre en optimal homogen varmefordeling i autoklaver til sterilisering af diverse emner fra fx fødevaresektoren. Det er i dag en velkendt og vigtig teknologisk udfordring at sikre at varmefordelingen er passende homogen i autoklaven.

Varmen forventes procesmæssigt oftest holdt indenfor kun en 1 K variation indenfor autoklaven. En nøjagtig forståelse af varmespredning er vigtig for at sikre en homogen proces for emnerne, der skal steriliseres. Samtidigt er det vigtigt at kende den præcise varmepåvirkning, så en effektiv, men minimalt ressourceforbrugende, sterilisering kan foretages, og dette vel at mærke uden at der opstår usikkerhed omkring steriliseringsprocessens validitet.

Projektets forventes at lede til at virksomheden opnår overblik over relevante simuleringsmodeller til beskrivelse og sikring af en homogen varmefordeling i virksomhedens autoklaver. Hermed skabes øget tryghed for kunderne, samtidigt med at der udviklingsmæssigt skabes grobund for optimering af autoklavernes design samt styring.

Syddansk Universitet bidrager med viden og arbejdsindsats omkring matematisk simulering af varmefordeling samt energioptimering af varmesystemer. KEA Phønix bidrager med viden omkring autoklaver samt udførelse af forsøg hermed. Herudover bidrager KEA Phønix med viden omkring kundebehov i forhold til simulering samt visualisering mv.

Fra Center for Smarte Energiløsninger vil arbejdet varetages af Lektor Christian Veje samt Muhyiddine Jradi, som tiltræder som Adjunkt ved centret 1. september.

Redaktionen afsluttet: 08.08.2014